Úvodní strana  »  Výzkum  »  Bezpečnost a dopravní inženýrství

Bezpečnost a dopravní inženýrství

Pracujeme v mnoha dopravních oblastech, jejichž integrujícím prvkem je bezpečnost dopravy.

Zaměřili jsme se zejména na:

  • řešení bezpečnosti silničního provozu na národní, regionální i místní úrovni,
  • dopravně bezpečnostní expertízy a analýzy,
  • audity bezpečnosti pozemních komunikací a inspekce včetně řešení nehodových lokalit,
  • koncepci dopravních systémů,
  • podporu pěší a cyklistické dopravy a osob s omezenou pohyblivostí,
  • zklidňování dopravy,
  • ekonomické rozbory (CEA, CBA) a vyčíslení škod z nehodovosti,
  • dopravní průzkumy a měření charakteristik dopravního proudu.

Pořádáme také Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti účastníka, který chce obdržet povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací Ministerstvem dopravy.

Pracujeme v těchto organizačních složkách

Kontakt

ředitel:
výzkumná koordinátorka:
projektová ekonomka: