Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Dopravní značení na pozemních komunikacích

Dopravní značení na pozemních komunikacích

Dne 26. 3. 2014 se uskutečnil v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) v Brně akreditovaný vzdělávací program na téma Dopravní značení na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že je toto školení v České republice jediné svého druhu, byl o něj projeven velký zájem. Zúčastnilo se ho více jak 90 zájemců z řad úředníků krajských a obecních úřadů, správců komunikací a zástupců dopravní policie.

Náplní vzdělávacího programu bylo prohloubení znalostí problematiky dopravního značení na pozemních komunikacích, seznámení zúčastněných s principy a s užíváním a umísťováním dopravního značení na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na stanovení místní a přechodné úpravy provozu – tj. stanovení místních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace. Školení bylo dále zaměřeno na novely technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Dopravní značení na pozemních komunikacích #1

Obrázek 1 - Přínos akreditovaného vzdělávacího programu pro profesi účastníků

 

Vzdělávací kurz byl účastníky vyhodnocen jako obohacující a přínosný pro jejich profesní růst. V návaznosti na konaný seminář vznikl požadavek na konání dalších školení v dané oblasti, a to i seminářů bez akreditace a podrobnějších seminářů (např. Zóny 30, cyklistickou dopravu nebo okružní křižovatky), či dokonce vícedenních.

Organizátoři na základě zájmu uvažují o přípravě rozšiřujícího školení, které by se týkalo těchto novel:

  • TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,
  • TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích“.

Vzdělávací kurz by se uskutečnil pravděpodobně na podzim tohoto roku opět v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. O dalších školeních budeme informovat zájemce znovu emailovou formou a oznámením na webové stránce Centra dopravního výzkumu, v. v. i. – www.cdv.cz.

 

Dopravní značení na pozemních komunikacích #2

Obrázek 2: Zaplněný sál během prezentace

 

Dopravní značení na pozemních komunikacích #3

Obrázek 3: Ing. Pavel Tučka při prezentaci