Úvodní strana  »  Efektivní doprava a plánování

Efektivní doprava a plánování

Plánovat dopravu od stolu lze pouze u měst nebo jejich částí, které vznikají na zelené louce. Naprostá většina územních a dopravních plánů vychází z existující podoby a zde je důležité přehodnotit využití jednotlivých městských prostorů či krajiny.

Při správném plánování dopravy:

  • umožníte zdravý ekonomický rozvoj Vašeho regionu,
  • dostanete se do cíle rychleji, bezpečněji a pohodlněji,
  • zvýšíte tím kvalitu života Vašich občanů,
  • zlepšíte kvalitu životního prostředí.

Využijte naši širokou nabídku služeb:

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města.
Více informací naleznete zde.

Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města s důrazem na řešení pěší a cyklistické dopravy.
Více informací naleznete zde.

Generel dopravy

Komplexní zpracování Územního generelu dopravy od získání potřebných dat a podkladu (dopravní průzkumy, průzkum dopravního chování obyvatel, demografická prognóza), přes vytvoření predikčního dopravního modelu až po návrhy opatření, jejich ověření a expertní posouzení.

Generel muže sloužit dvojímu účelu: jako prostý územně plánovací podklad, který definuje, kde je potřeba vyhradit v územním plánu místo pro dopravní komunikace. Muže být však chápán i komplexněji jako takzvaný „transport master plan“(dle požadavků JASPERS), tedy náhled na dopravní chování obyvatel a přizpůsobení dopravní nabídky jejich potřebám (ideálně budoucím potřebám) a zároveň vizím a cílům města. Územní generel dopravy a jím ukotvená vize směřování rozvoje dopravy je důležitým podkladem i při projektových žádostech ospolufinancování ze strukturálních fondů EU. Rádi bychom Vám nabídli naše zkušenosti z realizace Územního generelu dopravy pro hlavní město Slovenské republiky Bratislavu.

Územní generely a SUMP (plán udržitelné městské mobility)

Městům a obcím nabízíme pomoc při vytváření zadávacích dokumentací pro územní generel dopravy, pro zásady územního rozvoje a konzultační činnost při realizaci těchto zakázek.

Makroskopický model pro dopravní plánování

Vytvořením makroskopického modelu získáte informace:

  • jak se změní dopravní zátěž na městských komunikacích a v okolí měst po realizaci určitého dopravního opatření (uzavírky, omezení…) nebo určité dopravní stavby (obchvatu, radiály, spojky, linky veřejné dopravy…),
  • jaké jsou sociální a ekonomické dopady realizace dopravních opatření / investic do rozvoje dopravní infrastruktury,
  • jaké je optimální umístění odstavných parkovišť a linek MHD ve městě při realizaci systému Park & Ride (Park & Ride - „zaparkuj a jeď“ - je forma kombinované přepravy s návazností automobilové dopravy na veřejnou dopravu.).

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Mikrosimulační dopravní modely

Pomocí modelů například zjistíte, jaké příčiny mají časté dopravní zácpy na určitých křižovatkách a jaká opatření mohou situaci vyřešit.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Průzkumy dopravního chování

Realizujeme sociologické průzkumy dopravního chování od návrhu designu průzkumu a velikosti vzorku až po vyhodnocení, analýzu dat a syntézu poznatků. Průzkum dopravního chování může sloužit jako podklad pro dopravní model, pro identifikaci cílových skupin opatření v dopravě, zjištění citlivosti na určitý parametr (např. cenu jízdného, čas cesty, pohodlí v MHD), nebo pro zjištění obecných informací o specifikách mobilitního chování obyvatel města.

V roce 2014 certifikovalo Ministerstvo dopravy metodiku pro realizaci aktivně-cestovních průzkumů, jejichž výstupy slouží zejména jako podklady pro predikční čtyřstupňový multimodální dopravní model. Metodiku připravilo Centrum dopravního výzkumu v. v. i. a průzkum ve Vašem městě můžeme designovat v souladu s touto metodikou. Výhodou je pak srovnatelnost výsledků s jinými městy v ČR, Rakousku i Německu (metodika je kompatibilní s rakouskou metodikou KOMOD a německou metodikou průzkumů mobility).

Průzkum dopravy v klidu pomocí kamerové detekce včetně dalších technologií a dotazníkového šetření pro širší centrum města

Zjistíme, odkud a kam lidé ve Vašem městě cestují, kde parkují a jak dlouho hledají místo k zaparkování. Získáte i další individuální informace z vyhodnocení dotazníku.

Záměr budeme realizovat tímto způsobem:

Hlavní příjezdové cesty do center měst osadíme radary a zařízeními ke sledování dopravního proudu pro získání dopravně-inženýrských dat (intenzita, rychlost a registrační značky vozidel).

Cena se odvíjí od velikosti průzkumu.

Vysokorychlostní vážení WIM (weigh-in-motion)

Zpracovali jsme již několik koncepčních a metodických materiálů pro Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic, týkající se systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu = WIM. Máme zkušenosti z výkonu technologického dozoru při realizaci WIM v ČR a ve světě.

Můžeme vám proto nabídnout konzultační služby týkající se vysokorychlostního vážení vozidel za pohybu. WIM zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla. Slouží k ochraně komunikace a je rychlejší a účinnější, než statické vážení.

Z vysokorychlostního vážení získáte informace:

  • o dodržování povolených hmotností vozidel,
  • o dopravním proudu vozidel.

Bezpečnostní poradenství a školení v oblasti ADR

Poskytneme vám konzultační služby či uspořádáme školení týkající se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR).

Nabízíme služby externího bezpečnostního poradenství u tříd nebezpečných věcí 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9 pro odesílatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí.

Nabízíme školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Připravíme obsah školení podle pracovních povinností vašich zaměstnanců manipulujících s nebezpečnými věcmi.

Školení v oblasti silniční kontroly (sociální předpisy + ADR)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. bylo zpracovatelem anebo se podílelo na zpracování několika metodik pro oblasti kontroly dodržování sociálních předpisů, odhalování podvodů s tachografy a přepravy nebezpečných věcí.

Máme akreditován vzdělávací programy „Povinnosti dopravce a řidiče při dodržování ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku“ a „Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí po silnici dle dohody ADR“.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vám pravidelně nabízí vzdělávací semináře na uvedená témata. Semináře jsou určené zejména pro pracovníky krajských úřadů pověřených výkonem Státního odborného dozoru v oblasti sociálních předpisů a ADR.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: