Úvodní strana  »  Výzkum  »  Laboratoře

Laboratoře

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je provozovatelem akreditovaných laboratoří:

Laboratoř dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP)

Laboratoř dopravní infrastruktury a životního prostředíAkreditovaná laboratoř č. 1506

Jsou akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt a dále pro provádění vybraných zkoušek podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací (akreditovaná laboratoř č. 1506).

Provádíme zkoušky z čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru vývrtů a nedestruktivního zkoušení, zkoušky zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měříme nerovnosti vozovek, provádíme geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek, měření dopravního hluku, stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), ekotoxikologické zkoušky vymezené přílohou osvědčení o akreditaci č. 665/2015.

Další zkoušky a měření provádíme v neakreditovaném režimu.

Nabízíme také konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

Naše nabídka využití laboratorního zkušebního pole ke stažení

Spolehlivé dopravní stavby

Čekají vás úskalí při stavbách ve složitých hydrogeologických podmínkách nebo si chcete ověřit správnost zvolené technologie a materiálů ještě před započetím zemních prací?

Pozemní komunikace jsou kromě vlivu dopravy a stárnutí materiálu vystaveny měnícím se povětrnostním podmínkám, na nichž má velký podíl voda. Její přítomnost v konstrukci dopravních staveb Vás může nepříjemně překvapit.

Využijte služby našeho zkušebního geotechnického pole a otestujte si, jak budou Vaše stavební materiály odolné v reálných podmínkách.

Ke stažení: Laboratoř dopravní infrastruktury a životního prostředí  ( 1,18 MB)


Bližší informace najdete zde: https://www.cdv.cz/laboratore/ldizp/

Naše nabídka využití na měření hlučnosti povrchu vozovky

Měření hluku


Chcete znát hlučnost libovolného povrchu vozovky pozemní komunikace? Potřebujete ověřit účinnost aplikace nízkohlučných povrchů vozovek? Zajímá Vás dlouhodobý monitoring akustického chování všech typů povrchů vozovek komunikací v běžném provozu v libovolné fázi jejich životnosti?

Ke stažení: Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 2,05 MB)


Využijte služeb našeho unikátního měřícího systému pro měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX (Close-ProXimity) v akreditovaném režimu. Díky dlouhodobému výzkumu v oblasti akustické charakterizace povrchu vozovek a vysokému počtu realizovaných měření Vám následně můžeme nabídnout i důkladné zhodnocení, porovnání vůči jiným typům povrchům vozovek a dílčí konzultace.


Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod (LDZDN)

Logo Laboratoř dopravního značení a dopravních nehodAkreditovaná laboratoř č. 1669

Laboratoř provádí zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení a měření rozměrů vozidel.

Provádíme zkoušky

  1. Měření součinitele retroreflexe
  2. Měření osvětlení
  3. Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu
  4. Měření měrného součinitele svítivosti
  5. Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení
  6. Měření drsnosti / protismykových vlastností
  7. Měření základních rozměrů vozidel

Objednání zkoušek

Tel.: +420 541 641 368
Mobil: +420 737 132 603

vedoucí laboratoře:
zástupci vedoucího laboratoře:
(dopravní značení)
(dopravní nehody)

Kontakty

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství
Laboratoře dopravního značení a dopravních nehod
Líšeňská 33a
636 00 Brno


Naše nabídka využití laboratoře ke stažení

Laboratoř dopravního značení a dopravních nehodSlužby zkušební laboratoře jsou určeny zejména správcům dopravního značení (správcům a vlastníkům pozemních komunikací). Jako dotčené osoby by si měli základní vlastnosti a parametry svislých i vodorovných dopravních značek v pravidelných intervalech zjišťovat a ověřovat jejich životnost a funkční parametry. Kontrola slouží také pro ověření parametrů dopravního značení jako podklad pro zjištění aktuálních optických vlastností před koncem záruční doby


Bližší informace najdete zde: https://www.cdv.cz/laboratore/ldzdn/