Úvodní strana  »  Výzkum  »  Lidský faktor v dopravě a dopravní modelování

Lidský faktor v dopravě a dopravní modelování

Tématem se zabývá široké portfolio odborníků z přírodních, společenských a technických věd spolupracujících na výzkumných projektech, ve kterých dominuje téma člověka jako klíčového prvku a hybatele dopravního systému.

V naší činnosti se zaměřujeme na transfer získaných poznatků do praktických aplikací určených pro veřejnou správu i soukromý sektor, a zakázky, u kterých je ze strany zadavatele akcentována vysoká odborná způsobilost a nestrannost garantovaná statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce. Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s prestižními národními i zahraničními univerzitami.

Výzkum provádíme v oblastech:

Bezpečnost dopravy z pohledu účastníka dopravy:

 • rehabilitační a prevenční programy pro řidiče,
 • výuka a vzdělávání v dopravě,
 • naturalistické observační studie.

Dopravní plánování a modelování dopravy:

 • metodické řešení a realizace rozsáhlých dopravně-sociologických průzkumů,
 • statistická analýza dat o dopravním chování,
 • modelování dopravní poptávky,
 • návrh a správa multimodálních modelů pro dopravní plánování,
 • aplikace agentních technologií při modelování dopravy.

Řízení dopravy:

 • návrh informačních systémů pro podporu rozhodování v dopravě,
 • mikrosimulace dopravního proudu,
 • vliv dopravních informací na dopravní chování účastníků dopravy.

Urbanismus a sociologie měst:

 • kvalita života ve městech,
 • mobilita stárnoucí populace,
 • sociální a ekonomické důsledky suburbanizace.

Pracujeme v těchto organizačních složkách

Kontakt

ředitel:
výzkumná koordinátorka: