Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018

Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018

Název zakázky: Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018
Zadavatel: Jihomoravský kraj
Termín řešení:11. 10. 2018 – 5. 12. 2018

Stručný obsah

V rámci této zakázky jsme provedli měření koncentrací vybraných škodlivých látek (pevné částice frakcí PM10, PM2.5, oxidy dusíku a benzo[a]pyren) a meteorologických parametrů na lokalitách Česká a Kuřim.

Měření bylo primárně zaměřeno na analýzu vztahu dopravy a kvality ovzduší s cílem srovnat dvě od sebe ne příliš vzdálené lokality, které jsou ovlivněny dopravou různé intenzity a plynulosti.

Fotogalerie

Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018 01
Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018 02
Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018 03
Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – 2018 04