Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Město s dobrou adresou
Logo - mesto s dobrou adresou

Město s dobrou adresou

S otázkou, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život, si dopravní odborníci lámou hlavu už řadu let. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečisťující plyny, to je každodenní realita. Nemusí to tak být.

Co představuje Město s dobrou adresou?

Značka Město s dobrou adresou je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.

Naším cílem je podporovat integrovanou/inkluzivní dopravu, jejímž základem jsou potřeby nás lidí. Všichni přeci chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta. Všechny pohledy je potřeba brát v úvahu při budoucích navrhovaných řešení.

Součástí iniciativy Město s dobrou adresou je vytvoření platformy propojující partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média. Společně chceme usilovat o zlepšení kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Společně chceme podporovat inkluzivní dopravu, jejímž základem jsou potřeby člověka.

Město s dobrou adresou sdružuje organizace a ostatní příznivce, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. „Politickým“ gestorem je Svaz měst a obcí ČR, odborným garantem je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a symbolem pro partnerství je několik organizací, které stály u zrodu této iniciativy (např. Asociace měst pro cyklisty, Česká parkovací asociace, , Tým silniční bezpečnosti a Univerista Palackého v Olomouci). Úplný seznam partnerů je možné vyhledat na www.dobramesta.cz.

Město s dobrou adresou zahrnuje:

 • vytvoření vzdělávacích nástrojů pro budoucí odbornou veřejnost, vzdělanou v oblasti dopravy a mobility; toho dosáhneme vytvořením takových vysokoškolských oborů, které se budou danou problematikou zabývat, a také doplňkovou Akademií městské mobility;
 • iniciování legislativních, finančních a organizačních změn, které by pomohly řešit komplexní městskou mobilitu, propojující státní, regionální a místní zájmy;
 • přirozené zakomponování všech nových trendů v oblasti plánování dopravy a mobility do strategického plánu města;
 • poskytnutí odborných znalostí o městské mobilitě zaměstnancům veřejné správy na všech úrovních i v komerční sféře.

Základní témata:

 1. design ulice - základní komunikační síť, zklidňování dopravy a veřejný prostor,
 2. veřejná doprava, intermodalita,
 3. parkovací politika, Park & Ride, Bike & Ride, doprava v klidu,
 4. pěší a cyklistická doprava,
 5. rozvoj alternativních pohonů, čistá vozidla,
 6. Smart Cities – použití inteligentních technologií,
 7. městská logistika a přeprava zboží,
 8. mobility management, sdílení aut a kol, školní a firemní plány mobility,
 9. komunikace a kampaně s odbornou i laickou veřejností.

Průřezová témata zahrnují:

Chcete vědět víc?

Jak správně sestavit a efektivně prosadit moderní plán udržitelné mobility?

Nabídka konzultačních, vzdělávacích a marketingových nástrojů pro veřejnou správu o dopravě a mobilitě pod značkou Město s dobrou adresou.
Ke stažení zde.

Za pět minut dvanáct

Otevřená výzva Za pět minut dvanáct za města, kde se dobře žije, aneb nejen o podpoře ohleduplné městské mobility.
Ke stažení zde.

Výzva - za pět minut dvanáct

Aplikace v jednotlivých městech

Města se mohou připojit ke značce, když z webové aplikace (šablony pro města) www.mesto.dobramesta.cz vytvoří svou stránku, např. www.olomouc.dobramesta.cz. Každému městu přitom nabízíme pomoc s její aplikací na místní úroveň.

Kontaktní osoba:

www.dobramesta.cz

Zajímavé odkazy a projektové weby

CYKLODOPRAVA – knihovna informací o cyklistické dopravě: www.cyklodoprava.cz

CYKLOKONFERENCE – Akademie městské mobility: www.cyklokonference.cz

CYKLOMĚSTA – portál Asociace cykloměst: www.cyklomesta.cz

ČESKO JEDE – možnosti cykloturistiky ve všech regionech ČR: www.ceskojede.cz