Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

Dopravní průzkumy jsou důležitým podkladem pro provádění dopravně-inženýrských opatření, zvýšení propustnosti křižovatek apod. Současně je díky nim možné ověřit účinnost realizovaných opatření nebo zajistit dostatečné podklady pro rekonstrukci komunikace. Pro kvalitní návrhy opatření či ověření jejich účinnosti je nutné mít přesná a aktuální data týkající se dopravy.


Ke stažení: Dopravní inženýrství

Zpracujeme pro Vás dopravní průzkumy (manuální, poloautomatické, automatické systémy), měření rychlostí, křižovatkových pohybů a připravíme také kapacitní posudky křižovatek a úseků.

Dopravní inženýrství  ( 2,26 MB)

Dopravní průzkumy a statistické analýzy, měření a sledování dopravně–inženýrských charakteristik

Dopravní průzkumy slouží ke zjišťování dopravních poměrů na pozemních komunikacích a/nebo dopravního chování osob v daném území a požadovaném časovém období.

Pro Vaše další rozhodování je nutné zjistit, jaký je současný stav dopravně-inženýrských charakteristik v daném místě.

  • směrové průzkumy s případným využitím kamerových systémů,
  • průzkumy intenzit, podílu tranzitní dopravy atd.,
  • měření rychlosti (profilové, kontinuální, úsekové),
  • měření odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu,
  • sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu,
  • videopasport pozemních komunikací a dopravního značení s využitím speciálního měřícího vozidla,
  • provádění dopravních průzkumů zařízením TRIPOD (křižovatkové průzkumy),
  • návrhy optimalizace dopravní sítě,
  • posuzování rizik na pozemních komunikacích,
  • kapacitní posouzení křižovatek.

Vyvinuli jsme webovou aplikaci Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek (HENK), která umožňuje zadání vstupních dat posuzované křižovatky za účelem hodnocení její bezpečnosti a propustnosti. Je zpracován formou webové aplikace a umožňuje archivaci zpracovaných lokalit. Nabízí také porovnávání jednotlivých variant úprav.

Průzkum dopravy v klidu pomocí kamerové detekce včetně dalších technologií a dotazníkového šetření pro širší centrum obce nebo města

Zjistíme, odkud a kam lidé ve Vašem městě (obci) cestují, kde parkují a jak dlouho hledají místo k zaparkování. Získáte i další individuální informace z vyhodnocení dotazníků.

Záměr budeme realizovat tímto způsobem:

Hlavní příjezdové cesty do center měst osadíme radary a zařízeními ke sledování dopravního proudu pro získání dopravně-inženýrských dat (intenzita, rychlost a registrační značky vozidel).

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:


Fotogalerie