Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Efektivní doprava a plánování

Efektivní doprava a plánování

Plánovat dopravu od stolu lze pouze u měst nebo jejich částí, které vznikají na zelené louce. Naprostá většina územních a dopravních plánů vychází z existující podoby a zde je důležité přehodnotit využití jednotlivých městských prostorů či krajiny.


Ke stažení: Efektivní doprava a plánování

Při správném plánování dopravy:

 • umožníte zdravý ekonomický rozvoj Vašeho regionu,
 • dostanete se do cíle rychleji, bezpečněji a pohodlněji,
 • zvýšíte tím kvalitu života Vašich občanů,
 • zlepšíte kvalitu životního prostředí.

Efektivní doprava a plánování  ( 2,33 MB)Využijte naši širokou nabídku služeb:

Plánování udržitelné městské mobility

Pomůžeme Vám efektivně vyřešit problémy spojené s dopravou ve Vašich městských oblastech.

Nabízíme Vám vytvoření plánu udržitelné městské mobility, který počítá s názorem Vašich občanů, je citlivější k životnímu prostředí a přitom respektuje přirozený hospodářský rozvoj.

S naší pomocí získáte volnější město pro zdravější a kvalitnější život, město s dobrou adresou, kde se lidem dobře žije.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Školení v udržitelném dopravním plánování

Všem zájemcům o udržitelné dopravní plánování nabízíme školení a kurzy pro samosprávu a politické reprezentanty zaměřené na dopravu ve městě.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Generel dopravy

Komplexní zpracování Územního generelu dopravy od získání potřebných dat a podkladů (dopravní průzkumy, průzkum dopravního chování obyvatel, demografická prognóza), přes vytvoření predikčního dopravního modelu až po návrhy opatření, jejich ověření a expertní posouzení.

Generel může sloužit dvojímu účelu: jako prostý územně plánovací podklad, který definuje, kde je potřeba vyhradit v územním plánu místo pro dopravní komunikace. Může být však chápán i komplexněji jako takzvaný „transport master plan“, tedy náhled na dopravní chování obyvatel a přizpůsobení dopravní nabídky jejich potřebám (ideálně budoucím potřebám) a zároveň vizím a cílům města. Územní generel dopravy a jím ukotvená vize směřování rozvoje dopravy je důležitým podkladem i při projektových žádostech o spolufinancování ze strukturálních fondů EU. Rádi bychom Vám nabídli naše zkušenosti z realizace Územního generelu dopravy pro hlavní město Slovenské republiky Bratislavu.

Technická specifikace územních generelů dopravy a SUMP (plán udržitelné městské mobility)

Městům a obcím nabízíme pomoc při vytváření technických specifikací pro územní generel dopravy, pro SUMP a konzultační činnost (supervizi) při realizaci těchto zakázek.

Možnost zapojení se do sítě CIVINET

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy. Vznik CIVINETu byl podpořen programem CIVITAS, který za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních řešení ve více než 60 evropských městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

 • Integrované plánování
 • Veřejná hromadná doprava
 • Řízení poptávky po dopravě
 • Cyklistická a pěší doprava
 • Čistá vozidla a paliva
 • Logistika a přeprava zboží
 • Parkování

Aktuálním tématem jsou Plány udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Využití Jednotné Dopravní Vektorové Mapy (JDVM)

Jsme autory speciální webové aplikace, kde mohou města a obce ke své práci zdarma využít tyto informace:

Ve volně přístupné části portálu najdete:
 • Statistické vyhodnocení nehod v mapě.
 • Tematickou mapu nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T „Tematická mapa intenzit silničního provozu“.
 • Tematickou mapu intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

V části určené pro registrované uživatele najdete další tematické úlohy jako např. vektorová mapa dopravních cest, dopravní cesty a ekologie a dopravní cesty a záplavová území, ve kterých jsou obsaženy podrobné údaje o dopravní infrastruktuře, administrativním členění a další údaje, týkající se dopravy.

Více najdete na webových stránkách: www.jdvm.cz

Zjištění příčin nehodovosti a návrh opatření

V návaznosti na informace z Jednotné dopravní vektorové mapy pro Vás můžeme zjistit příčiny nehodovosti ve Vašem místě a navrhnout vhodné dopravně inženýrské řešení.

Odborně můžeme z pohledu účinnosti prověřit a posoudit i Vaše stávající inženýrská řešení.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Makroskopický model pro dopravní plánování

Vytvořením makroskopického predikčního modelu (také čtyřstupňový dopravní model) získáte infor- mace:
 • jak se změní dopravní zátěž na městských komunikacích a v okolí měst po realizaci určitého dopravního opatření (uzavírky, omezení aj.) nebo určité dopravní stavby (obchvatu, radiály, spojky, linky veřejné dopravy atd.),
 • jaké jsou dopady realizace dopravních opatření / investic do rozvoje dopravní infrastruktury,
 • jaké je optimální umístění odstavných parkovišť a linek MHD ve městě při realizaci systému Park & Ride*.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Mikrosimulační dopravní modely

Pomocí modelů na příklad zjistíte, jaké příčiny mají časté dopravní zácpy na určitých křižovatkách a jaká opatření mohou situaci vyřešit.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Geografické hodnocení dopravní dostupnosti

Poradíme Vám, jak na příklad zvýšit atraktivitu určitého území změnou organizace dopravy a jak zhodnotit a zvýšit dopravní dostupnost území ohroženého dopravním vyloučením.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Návrh architektury regulace parkování, který obsahuje

 • koncepci rezidentního parkování v duchu Smart Cities,
 • návrh vhodného technologického vybavení pro centrální část města i jednotlivé městské čtvrti,
 • návrh marketingové kampaně s ohledem na udržitelnou dopravu (2015), CBA (cost-benefit- analyses: analýza nákladů a přínosů) jednotlivých řešení a konceptů,
 • a přípravu zadání pro výběrová řízení (2016).

Připravíme pro vás koncept celkové regulace parkování, včetně návrhu výkonového zpoplatnění a rezidentního parkování s možností čerpat informace z dopravního průzkumu. Koncept navrhne i studii proveditelnosti jednotlivých technologií, odůvodní jejich potřebu a stanoví orientační cenu.

Součástí konceptu bude také návrh modelu pro nakládání s vybranými prostředky, který promítneme i do komunikační kampaně.

V další části porovnáme použité technologie z hlediska jejich návratnosti a návrhy vhodných SLA (Service-level agreement označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem) s provozovateli. Dozvíte se tak, jaké parametry musí služby splňovat a jak je kontrolovat, abyste měli jistotu, že systém funguje, jak má.

Porovnáním použitých technologií (Některé technologie mohou být na vstupu levné, ale pokud budete chtít rozšiřovat jejich funkci, buď to nebude možné, nebo se budete muset obrátit na téhož dodavatele, u kterého se dá očekávat, že příležitosti obchodně využije a nabídne Vám vyšší cenu) z hlediska návratnosti získáte informace o jejich účinnosti a efektivitě v celém jejich životním cyklu.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:
Efektivní doprava