Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Lidé v dopravě

Lidé v dopravě

Člověk je hlavním prvkem a zároveň hybatelem dopravního systému, proto je mu věnována společná péče odborníků z přírodních a společenských věd. Zkoumáme jeho chování, potřeby a požadavky v souvislosti s možnostmi dopravních systémů a navrhujeme vhodná opatření.


Ke stažení: Lidé v dopravě
V nabídce naleznete:
 • Průzkumy dopravního chování a preferencí uživatelů dopravy
 • Analýza a modelování poptávky po dopravě
 • Hodnocení variant dopravních značek z hlediska vnímání a porozumění řidičem
 • Management a řízení lidských zdrojů
 • Řidičský simulátor autobusu a nákladního auta
 • Protistresové a rehabilitační programy pro řidiče

Lidé v dopravě  ( 1,04 MB)

Průzkumy dopravního chování a preferencí uživatelů dopravy

Zjistíme, za jakými aktivitami lidé cestují, která místa je lákají a jaké dopravní prostředky preferují. Nabízíme klasické průzkumy i průzkumy s využitím GPS technologie.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Analýza a modelování poptávky po dopravě

Zjistíme pro Vás, jak se mimo jiné změní ochota využívat veřejnou dopravu při změně ceny jízdného, jak lidé zareagují na novou parkovací politiku nebo opatření k podpoře cyklistické dopravy.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.


Hodnocení nových variant dopravních značek a jejich kombinací z hlediska vnímání a porozumění řidičem

Aby nová dopravní značka, kombinace dopravních značek nebo informační tabule byla pro řidiče přehledná a srozumitelná a mohl se podle ní řídit, je třeba zajistit to, aby byl řidič schopen v krátké chvíli a s minimální námahou zpracovat obrazovou informaci, kterou mu značka zprostředkovává.

Ke zjištění těchto vlastností dopravních značek a tabulí využíváme laboratorní, tzv. psychofyzické experimenty. Těmito experimenty sledujeme schopnost řidiče správně si sdělení interpretovat.

V případě již nainstalovaných opatření dokážeme pozorovat a vyhodnotit chování řidičů na místě.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Management a řízení lidských zdrojů

Nabízíme Vám služby v těchto oblastech:

 • rozvoj manažerských dovedností (především u manažerů dopravních firem) - rozvoj měkkých dovedností, individuální a týmový koučink,
 • facilitace komunikace a řešení konfliktů v týmech (především v dopravních firmách),
 • personální audity,
 • facilitace komunikace mezi managementem a odbory,
 • průzkumy spokojenosti zaměstnanců, motivační audity.

Cena bude nastavena na základě individuálního zadání.

Řidičský simulátor autobusu a nákladního auta

Nabízíme Vám školení pro pracovníky integrovaného záchranného systému na našem simulátoru nákladního auta a autobusu.

Během výcviku budou řidiči vystaveni simulaci rizikových dopravních situací, které mohou řidiče s právem přednosti v jízdě nečekaně potkat.

Výsledky u každého jednotlivce vyhodnotíme z pohledu ovlivění jejich pozornosti a mentální zátěže během řízení a současného používání asistenčních komunikačních systémů, jako jsou navigace, komunikace vysílačkou apod.

K tématu:
Disponujeme řidičským simulátorem třetí generace s originální kabinou nákladního vozidla usazenou na pohybové základně, která věrně simuluje skutečnou jízdu včetně otřesů a náklonů vozidla.

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Protistresové programy pro profesionální řidiče (např. pro dopravní podniky)

Jedná se o programy, které mají za cíl snížit míru stresu u profesionálních řidičů.

Řidiči jsou během své pracovní doby vystaveni mnoha podnětům (tlak a nároky ze strany zaměstnavatele, chování ostatních účastníků silničního provozu, případní cestující), které mohou být a zpravidla jsou velmi stresující. To má za následek více podrážděné reakce, pokles pozornosti atd. V rámci kurzu nabízíme možnost jak pravidelně, tak jednorázově pracovat s těmito řidiči. Cílem je snížení počtu dopravních nehod způsobených profesionálními řidiči a současně snížení míry vyhoření těchto řidičů.

Programy jsou určeny pro všechny profesionální řidiče.

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Rehabilitační programy pro řidiče

Jedná se o programy, které mají za cíl vést účastníky kurzu k tomu, aby se nedopouštěli opakovaných přestupků v dopravě a již nepřišli o svůj řidičský průkaz.

V rámci kurzu se nejdříve zaměřujeme na odhalení širších souvislostí ztráty řidičského průkazu. Postupně pracujeme na zvýšení empatie u řidičů a následně se zaměřujeme také na to, jak se v budoucnu vyhnout recidivě problémového chování v dopravě. Program mohou absolvovat řidiči z rozhodnutí soudu, na základě domluvy s PMS (probační a mediační služba) či dobrovolně (pro podpoření snahy o získání řidičského průkazu zpět po polovině trestu odebrání ŘP).

Kurzy jsou určeny pro řidiče, kteří se opakovaně dopouštěli přestupků v dopravě (tzv. se „vybodovali“) a pro řidiče kteří přišli o řidičský průkaz např. z důvodu trestného činu v dopravě (alkohol apod.).

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Generel dopravy měst a obcí

Nabídku najdete v kapitole Efektivní doprava a plánování.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: