Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Udržitelné dopravní stavby

Udržitelné dopravní stavby

Pozemní komunikace jsou kromě vlivu dopravy neustále vystaveny klimatickým vlivům a prostému stárnutí materiálů. V průběhu jejich výstavby a údržby se provádí diagnostika jako základní krok pro volbu optimálního řešení.

CDV při zkoumání stavu komunikací využívá akreditované laboratoře, ve kterých provádí zkoušky betonu, kameniva, malt, zemin apod. Dále provádí diagnostiku rázovým zařízením FWD a georadarem, které zjistí, co je ukryto pod povrchem, aniž ho naruší.


Ke stažení: Udržitelné dopravní stavby

Podle výsledků expertízy zjistíme:

 • jak vady vznikly,
 • stanovíme rozsah oprav,
 • navrhneme přesný technologický postup,
 • doporučíme nejvhodnější řešení.

Výrazně tak zvýšíme efektivitu Vašich investovaných prostředků.

Udržitelné dopravní stavby  ( 405,65 KB)

Vyberte si z naší nabídky služeb:

Zkoušky stavebních hmot

Nabídka obsahuje:

 • návrh složení betonových směsí,
 • zkoušky čerstvých a zatvrdlých betonů se zaměřením na trvanlivost a odolnost betonů, malt a betonových konstrukcí,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Hodnocení kvality provádění zemních prací

Naše nabídka zahrnuje:

 • zkoušky vlastností podloží a podkladních vrstev vozovek,
 • řešení problematiky drenážních systémů a propustnosti zemin v tělese pozemní komunikace,
 • průkazní, kontrolní i přejímací zkoušky,
 • návrh postupů a opatření pro dosažení požadovaných parametrů zemního tělesa,
 • supervizní činnost při provádění zemních prací,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Nedestruktivní diagnostika

Naše nabídka obsahuje:

 • Hodnocení konstrukčních vlastností vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury, které se provádí nedestruktivními metodami. Jde především o hodnocení únosnosti vozovek rázovým zařízením FWD, diagnostiku georadarem a termokamerami.
 • Zpracování odborných studií zaměřených na údržbu a hospodaření s vozovkami.

Zajištění prohlídek mostů

Nabízíme Vám prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 736221.

Služby Laboratoře dopravní infrastruktury a Laboratoře životního prostředí akreditovaných pod č. 1506

Zajistíme pro Vás:

 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru jádrových vývrtů,
 • zkoušky zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek,
 • geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek,
 • měření dopravního hluku,
 • stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), ekotoxikologické zkoušky.

Posuzování projektové dokumentace z technického, bezpečnostního i ekonomického hlediska

Nabízíme Vám kompletní posouzení Vaší projektové dokumentace dopravních staveb.

Prověříme, jestli byla zvolena vhodná technická řešení a zda je cena za navrhované dílo adekvátní.

Posoudíme, zda pro zvolené řešení byly dostatečné podklady ve formě diagnostického průzkumu, zda nejsou stavby, především vozovky a mosty předimenzovány nebo poddimenzovány a zda nacenění jednotlivých položek odpovídá současným cenám.

Odborný posudek může včas odhalit případné chyby a ušetřit Vaše peníze.

Náš tým auditorů bezpečnosti pozemních komunikací také může posoudit Vaše projekty za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Nejde jen o kontrolu dodržení technických podmínek, norem a předpisů, ale hledáme v projektu připravované stavby nebo rekonstrukce bezpečnostní deficity a navrhujeme způsob jejich odstranění. Díky tomuto posouzení jsou zohledněny požadavky všech účastníků silničního provozu a dojde ke zvýšení bezpečnosti celé stavby.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

Měření tlouštěk vstev georadarem