Úvodní strana  »  Novinky  »  Nelegální vstupy do kolejiště - tzv. trespassing

Nelegální vstupy do kolejiště - tzv. trespassing

Odborníci s Centra dopravního výzkumu, v. v. i. společně se společností AK signal Brno a. s. řešili v letech  2014 – 2017 projekt s názvem „Výzkum podmínek a návrh opatření pro omezení počtu a zmírnění následků neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy AMELIA“. Byl financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ALFA.

Projekt se zabýval vztahem mezi protiprávním jednáním chodců a cyklistů (nelegálními vstupy do kolejiště, tzv. trespassingem) a charakteristikami lokalit, kde k tomuto jednání dochází. Získané znalosti byly zpracovány, kategorizovány a využity k definici účinných preventivních opatření.

Neoprávněné vstupy do prostoru kolejiště jsou stále aktuálním tématem. Vlaky v Česku každý rok srazí kolem 250 lidí, čtyři z pěti zemřou. Kromě sebevrahů jsou mezi oběťmi právě chodci, kteří si zkracují cestu. Správce kolejí oplocování nechystá.

Na tuto problematiku upozorňují rovněž média, např. článek o čidlech a majácích, které mají zahnat chodce z kolejišť.


Nelegální vstupy do kolejiště - tzv. trespassing 01 Nelegální vstupy do kolejiště - tzv. trespassing 02 Nelegální vstupy do kolejiště - tzv. trespassing 03