Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Belgie a Nizozemí přijímají specifickou úpravu pravidel provozu pro elektrokola

Belgie a Nizozemí přijímají specifickou úpravu pravidel provozu pro elektrokola

Rychlá elektrokola, která mohou dosahovat rychlosti až 45 km/h, se budou v Belgii a Nizozemí řídit stejnými pravidly jako mopedy. Vyplývá to z úpravy, která od října 2016 nově platí v Belgii a v Nizozemí bude platit od roku 2017.

Rychlá elektrokola (angl. zkr. „speed pedelec“) mohou tak nyní v Belgii řídit pouze osoby starší 16 let, které mají řidičské oprávnění k řízení mopedu a jsou vybaveny ochrannou přilbou. Rychlé elektrokolo musí být také registrováno a pojištěno.

Pravidla pro „obyčejná“ elektrokola (angl. zkr. „pedelec“), která poskytují asistenci při šlapání na pedál maximálně do rychlosti 25 km/h, zůstávají beze změny.

Zdroj: www.etsc.eu

 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V České republice zákon o silničním provozu1 pojem „elektrokolo“ výslovně nevymezuje. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 168/2013/EU, které upravuje schvalování a dozor nad trhem s některými vozidly, ze své působnosti vyjímá jízdní kola s pedály, která mají přídavný elektrický motor s trvalým výkonem maximálně 250 W a poskytují asistenci do rychlosti 25 km/h2. Ta jsou považována za jízdní kola a vztahují se na ně v České republice obecná pravidla platná pro jízdu na kole3.

Elektrokola, která nejsou z působnosti nařízení EU vyjmuta, spadají dle Přílohy I nařízení EU do kategorie lehká dvoukolová motorová vozidla a do podkategorie motokola nebo dvoukolové mopedy, podle konkrétních technických parametrů. Vyhláška ministerstva dopravy4, která slouží jako doplněk nařízení EU, obsahuje ve své Příloze 2 obdobná ustanovení. Na tato elektrokola se tedy vztahují pravidla silničního provozu, která platí pro mopedy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že úpravu elektrokol obsahují spíše předpisy technického charakteru a v základním kodexu, který upravuje pravidla silničního provozu, není tato kategorie vozidel nijak výslovně reflektována. Poněkud komplikovaná úprava nepřispívá právní jistotě, jelikož veřejnost má problém vnímat, zda se jedná o elektrokolo „obyčejné“ nebo elektrokolo „alias moped“. V České republice se ročně prodají řádově desítky tisíc elektrokol, která tak tvoří znatelný podíl v celkové spotřebě jízdních kol5. Do budoucna by bylo vhodné tuto kategorii výslovně upravit i v zákoně o silničním provozu, jak se stalo například v případě osobních přepravníků (segway).

Zejména se doporučuje ošetřit povinnost předat kupujícímu při zakoupení elektrokola přesnou specifikaci toho, jaký typ elektrokola kupuje – tedy i jaký právní režim se na něj vztahuje a jaké povinnosti z toho vyplývají. Dále se doporučuje upravit v zákoně o silničním provozu konkrétní povinnosti pro řidiče elektrokol. Jako potřebná se také jeví zákonná úprava jízdy v terénu na „sportovních“ elektrokolech. Při případné novelizaci zákona o silničním provozu by neměla být opomenuta ani problematika koloběžek na elektrický pohon.

 

1 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „zákon o silničním provozu“.
2 Článek 2 odst. 2 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady 168/2013/EU o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly. Dále jen „nařízení EU“.
3 Zejm. § 57-58 zákona o silničním provozu.
4 Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
5 Czech OEMs Double Their E-bike Sales. BIKE europe. [online]. Publikováno 12-2-2016. [cit. 12-12-2016]. Dostupné z: http://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2016/2/czech-oems-double-their-e-bike-sales-10125669