Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Certifikace metodiky KONFLIKT

Certifikace metodiky KONFLIKT

Metodika uvádí standardizovaný postup školení, sledování a vyhodnocování bezpečnosti silničního provozu na základě dopravních konfliktů. Text se skládá z teoretické a praktické části, včetně vzorových příkladů. Metodika, kterou vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a České vysoké učení technické v Praze, je závěrečným výstupem řešení tříletého výzkumného projektu KONFLIKT a byla certifikována Ministerstvem dopravy. Lze ji použít jako návod pro praktické využití, jak potvrdila i její první aplikace objednaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Web projektu obsahuje i další doplňující informace, vč. dvou webových aplikací, které lze použít jako interaktivní doplněk metodiky.

Metodika je k nalezení na stránce Metodiky nebo Výstupy projektu.