Úvodní strana  »  Novinky  »  Dny elektronové mikroskopie v CDV

Dny elektronové mikroskopie také v Centru dopravního výzkumu
Navštivte naši laboratoř

Prostřednictvím Dnů elektronové mikroskopie v Brně se všem zvídavým zájemcům otevírají dveře do unikátního, až milionkrát zvětšeného mikrosvěta. V roce 2020 probíhá již 4. ročník této akce, která nabídne široké veřejnosti opět příležitost účastnit se exkurzí u výrobců elektronových mikroskopů nebo navštívit unikátní laboratoře výzkumných ústavů a univerzit.

Centrum dopravního výzkumu nabízí účastníků akce

přednášku Využití elektronové a optické mikroskopie pro potřeby dopravních staveb
a následnou exkurzi v laboratoři s názvem Příprava a analýza vzorků stavebních materiálů v dopravě

Termín: čtvrtek 12. 3. od 10,00 - 11,30 hodin

Přednášku i exkurzi povede Ing. Aleš Frýbort, výzkumný pracovník Oblasti dopravní infrastruktury.
Odborným garantem bude doc. RNDr. Miroslava Grégerová, CSc.

Pracoviště elektronové mikroskopie má bohaté zkušenosti především s analýzou stavebních materiálů zacílených na využití výsledků v praxi. Výzkumná činnost se orientuje především na zjištění stavu betonových staveb, např. betonové vozovky, mostní konstrukce apod., z hlediska mikrostruktury materiálu pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově-disperzního analyzátoru (EDX). Nepostradatelným zdrojem informací jsou rovněž petrografické metody zaměřené na klasifikaci kameniva, k čemuž slouží speciální vybavení laboratoří jako jsou speciální optické mikroskopy a zařízení pro přípravu vzorků.

Délka přednášky a exkurze je 90 minut.

Účast je zdarma, z důvodu omezené kapacity (20 osob) se ale, prosíme, registrujte zde.


detail elektronového mikroskopu
pracoviště elektronové mikroskopie
elektronový mikroskop