Úvodní strana  »  Novinky  »  Evropská charta bezpečnosti už zná svého vítěze pro rok 2017

Evropská charta bezpečnosti už zná svého vítěze pro rok 2017


Dne 26. 6. 2017 byli vyhlášeni vítězové Evropské charty bezpečnosti pro rok 2017. V konkurenci více než stovky projektů vyhráli svým výjimečným přínosem projekty z Francie, Rumunska, Portugalska, Řecka a Švédska.

Francouzské město Martigues se zaměřilo na osvětu seniorů, tedy mimořádně zranitelných účastníků provozu. Podnět k založení programu „Street code for seniors“ vzešel ze statistik, které ukazovaly alarmující číslo. Do 30 % dopravních nehod v roce 2010 ve městě Martigues byl zapojen senior. Díky úsilí projektu se v roce 2016 podařilo snížit tento druh nehod o 43 %.

Rumunský projekt „Mr. Bear Driver“ byl oceněn za originální a inovativní využití mobilní aplikace pro děti. Aplikace sleduje pomocí GPS rychlost vozidla, a pokud překračuje maximální povolenou rychlost, pošle upozornění. Když rodič nezpomalí, dítě ztrácí body. Tento projekt získal i speciální diváckou cenu.

Portugalsko bylo oceněno za program portugalské pošty, který se v širokém spektru aktivit věnuje ochraně nejzranitelnějších účastníků dopravy, především pak cyklistů a motocyklistů. Vyšetřuje dopravní nehody, věnuje se náboru a školení řidičů a mnoha dalším aktivitám. Jejich cílem je snížit počet dopravních nehod jednostopých vozidel o 20 % a dvoustopých o 10 %.

Do Švédska putovala cena za originální řešení problému s opilými řidiči v okolí přístavů. Řidiči zastaví u mobilních alkoholových zábran (Alco Gates) a nadýchají do speciálního přístroje, který vyhodnotí, zda jsou, či nejsou pod vlivem alkoholu. Je-li řidič střízlivý, brána se automaticky otevře. Pokud není, brána zůstane zavřená a systém upozorní příslušné orgány.

Řecku se sérií zábavných videí zaměřili na vzdělávání 600 řidičů kamionů a autobusů. Ta přináší potenciálně život zachraňující tipy pro bezpečnost silničního provozu. Po konci každého videa následuje krátký test. Výsledky ukázaly, že 85 % řidičů sleduje videa na týdenní bázi a 95 % správně odpovědělo na testové otázky.

Více informací naleznete zde.


Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu se od roku 2004 ustálila jako největší platforma občanské společnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o iniciativu vedenou Evropskou komisí, která sehrává významnou úlohu v celoevropském úsilí o zvýšení bezpečnosti našich silnic. Charta je též společenství, které dnes čítá více než 3 200 členů, již přispívají ke zlepšování standardů a kultury bezpečnosti silnic tím, že podnikají konkrétní kroky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve svém poli působnosti. Členové tohoto společenství představují organizace, podniky a instituce, jejichž iniciativy v rámci charty se zaměřují na členy, zaměstnance či širokou veřejnost.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl podporovat větší zapojení občanské společnosti v úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Její poslání se zakládá na principu společné zodpovědnosti: potřeba spojit úsilí zúčastněných stran a občanské společnosti s cílem převzít společnou odpovědnost za bezpečnost silničního provozu ve svém okolí, regionu či zemi.

Centrum dopravního výzkumu, které je signatářem Evropské charty od roku 2009, navázalo s Evropskou chartou intenzívnější spolupráci. Součástí bude výměna informací o úspěšných a osvědčených postupech či projektech, které byly v České republice uskutečněny, a celkově zvyšování povědomí o Evropské chartě s cílem motivovat organizace, aby se aktivně zapojily a podnikaly konkrétní kroky, které budou mít pozitívní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Evropská charta letos opět vyzývá všechny členy k předkládání osvědčených postupů. (Organizace, které nejsou členy, se mohou zaregistrovat na stránkach charty www.erscharter.eu).

Pojmem osvědčený postup se rozumí aktivita (iniciativa, strategie, metodologie, technika, a jiné), která přinesla konkrétní pozitivní výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V případě zájmu je třeba kontaktovat chartu mailem na adresu charter@paueducation.com nebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané osvědčené postupy budou oceněny u každoroční příležitosti Evropských cen Excelence v bezpečnosti silničního provozu.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu  ( 138,02 KB)