Úvodní strana  »  Novinky  »  Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů

Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., bylo společně s firmami AF-CITYPLAN s. r. o. a SUDOP PRAHA a. s. řešitelem projektu Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování.

Projekt byl financován za podpory Technologické agentury ČR a řešen v období let 2014 – 2017.

Cílem projektu bylo definování standardů při návrhu dopravních modelů pro různé účely v rámci strategického plánování a zavedení těchto standardů do praxe v ČR. Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením softwarové aplikace pro podporu rozhodování při návrhu modelu určené pro zadavatele dopravních modelů a studií, ve kterých se využívají, a vznikem metodiky certifikované Ministerstvem dopravy ČR. Metodika obsahuje obecné informace o dopravních modelech, logice jejich fungování, postupy pro jejich tvorbu a hodnocení. Poskytuje také doporučení pro požadavky na vstupní data, informuje o procesech kalibrace a validace dopravních modelů a pojednává o možnostech predikčních scénářů.