Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Mezinárodní workshop na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením.

Mezinárodní workshop na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením.


mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-1

Brno, 10. 11. 2015

Mezinárodní workshop na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením logo CEDR

Welcome in CDV Brno

Informační vozík LED s tímto nápisem přivítal včera v Brně účastníky mezinárodního workshopu na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením.

Jen v České republice registrujeme několikanásobně vyšší počet dopravních nehod v místech, kde se staví, nebo opravují cesty oproti neomezeným úsekům silnic a dálnic. Dochází tak ke zbytečným škodám na zdraví a majetku. Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou dělníci pracující na opravě silnic, tedy paradoxně ti, kteří se nám - řidičům - starají o kvalitní cesty.

Včera jsme proto v Centru dopravního výzkumu přivítali zástupce CEDRu, což je sdružení ředitelů silnic a dálnic evropských zemí, zástupce výzkumných ústavů v dopravě a stavařů silnic a dálnic. Přijeli ze Švédska, Velké Británie, Rakouska, Maďarska, Polska, nebo např. z Německa. Všem jim jde o jedno. Zavést taková opatření, která povedou ke snížení počtu těchto dopravních nehod.

Problému se věnují dva mezinárodní projekty, ASAP a BROWSER.

Jejich závěrečný workshop prezentoval výsledky práce v aplikovaném výzkumu a navrhnul konkrétní opatření, která budou zavedena do praxe. Zaměřil se nejen na evidenci a analýzu dat těchto nehod, ale i na jejich prevenci, jako jsou opatření pro snížení rychlosti:

  • proměnné značky,
  • upozornění na měření rychlosti,
  • existence dopravních kongescí,
  • přítomnost policie na kritickém místě.

Ty další shrnuje praktická příručka, která bude zavedena v zemích Evropské unie.

Součástí programu byla i ukázka telematických systémů v dopravě. Právě ty mohou včas upozornit řidiče na potřebné snížení rychlosti jízdy. Prezentace reálné aplikace proběhla v součinnosti se společností ELTODO. Inteligentní systém řízení dopravy v místech dopravních uzavírek vyvinuli výzkumní pracovníci z Centra dopravního výzkumu.

Předsedající workshopu, pan Paul Mitchel (CEDR), ocenil organizaci tohoto setkání a všichni ve shodě ocenili přínos obou projektů a také prezentovaný systém.

Partneři:
AIT, Austrian Institute od Technology GmbH
BRRC, Belgian Road Research Centre
Centrum dopravního výzkumu v. v. i
UNIFI, Universita di Firenze, Italy

mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-2 mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-3 mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-4 mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-5 mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-6 mezinarodni-workshopu-na-tema-zajisteni-bezpecnosti-dopravy-a-silnicnich-pracovniku-v-mistech-s-dopravnim-omezenim-obr-7

Mezinárodní workshop na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením logo ASAP
Mezinárodní workshop na téma zajištění bezpečnosti dopravy a silničních pracovníků v místech s dopravním omezením logo browser