Úvodní strana  »  Novinky  »  Nejvíce usmrcených dětí za 10 let

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let

15. 06. 2018, autor: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Podle předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nemělo být v roce 2018 v oblasti dílčího cíle „Děti“ usmrceno více než 8 osob. Tento počet byl dosažen již 12. 5. 2018, kdy bylo letos usmrceno již 8. dítě.

V období leden - květen 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 186 osob, o 25 více než vloni (tj. + 16 %). Dalších 770 osob bylo těžce zraněno, meziročně o 21 méně (tj. - 3 %).

Relativně nejhorší meziroční bilance byla v uvedeném období zaznamenána právě u dětí, kterých bylo usmrceno 8 (nejvíce od roku 2008, meziročně + 6, tj. + 300 %), dalších 49 bylo těžce zraněno (meziročně + 8, tj. + 20 %).

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 01

Z osmi usmrcených dětí bylo 5 spolujezdců v osobních vozidlech, v 1 případě nebylo dítě připoutáno bezpečnostním pásem. Zde je nezbytné zdůraznění povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo dítě převážet v dětském zádržném systému, byť se jedná jen o krátkou vzdálenost. Odpovědnost je na řidiči (rodiči), byť legislativa tuto povinnost přenáší na poučení cestujícího staršího tří let. Další 3 usmrcené děti byly chodci.

V případě těžce zraněných dětí se ve 28 případech jednalo o chodce (57% podíl), v 8 případech pak o cyklisty. Polovina (4) těžce zraněných dětí-cyklistů neměla v době nehody cyklistickou přilbu. Ačkoli je povinnost pro cyklisty mladší 18 let mít za jízdy přilbu nasazenou a řádně připevněnou na hlavě zakotvena v legislativě již od roku 2001, je toto ustanovení opakovaně porušováno. V případě dětí (pozn. věková kategorie 0 – 14 let) se sice jedná o přestupkové jednání, ale vzhledemk nezletilosti je takový přestupek odložen bez potrestání viníka. Odpovědnost za životy a zdraví dětí by však měla být jednoznačně na rodičích, resp. osobách, které děti-cyklisty na pozemních komunikacích doprovázejí (pozn. u dětí do 10 let je taková povinnost zakotvena v legislativě). Dalších 13 dětí pak bylo těžce zraněno ve vozidlech (spolucestující).

Z pohledu krajů bylo nejvíce (2) dětí usmrceno v Olomouckém kraji (20% podíl na všech usmrcených) a hl. m. Praze (13% podíl na všech usmrcených), těžce zraněno (8) pak ve Středočeském kraji.

V souvislosti s dosavadní tragickou bilancí v oblasti usmrcených dětí je nutno zmínit, že za celý loňský rok bylo usmrceno 9 dětí. Historicky nejméně dětí bylo usmrceno v roce 2013 (8). Vzhledem k blížícím se letním prázdninám a zvýšenému provozu na pozemních komunikacích je také nutné upozornit na toto rizikové období. Dlouhodobě (2006 – 2017) je nejvíce dětí usmrceno v červenci – každé páté dítě je usmrceno právě v tomto měsíci (19% na všech usmrcených dětech v období roku). Vloni o prázdninách byly sice usmrceny „jen“ 2 děti, ale dalších 35 bylo těžce zraněno.

Bližší informace k tématu jsou součástí měsíčních informací k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, které jsou k dispozici zde. Samostatná analýza k problematice dětí, resp. následkům dopravních nehod v této věkové kategorii je k dispozici zde.

Příloha

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 02

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 03

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 04

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 05

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 06

V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 8 dětí (stanovený předpoklad překročen) a 49 dětí bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen).

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 07

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 08

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 09

Nejvíce usmrcených dětí za 10 let 10