Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Ohlédnutí za Silniční konferencí 2017

Ohlédnutí za Silniční konferencí 2017

Ve dnech 18. – 19. 10. 2017 se v Brně konal již 25. ročník Silniční konference.

Součástí konference byly odborné přednášky, prohlídky a diskuse týkající se široké škály problematiky dopravy. Mezi prezentujícími hosty nechyběli ani odborníci z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V sekci Bezpečnosti silničního provozu a dopravního inženýrství představil Ing. Josef Mikulík, CSc. podpůrné podmínky pro realizaci strategie bezpečnosti silničního provozu v působnosti krajů a obcí. Dále kolega Mgr. Marek Ščerba prezentoval přednášku na téma bezpečné řízení dopravy na úsecích s omezením provozu. Ing. Jakub Motl představil druhy pevných překážek okolo silnic a jejich nepříznivý vliv na vznik dopravních nehod. Na přednášku navazovalo vystoupení Ing. Radima Strieglera, který hostům představil vliv osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost.

V sekci Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství vystoupil s přednáškou týkající se uplatnění nových diagnostických metod při hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Součástí konference byla i doprovodná výstava, kde mohli hosté navštívit i reprezentační stánek CDV.

Těšíme se na setkání příští rok na dalším ročníku konference, který se bude konat v Ostravě.