PRAISE - Preventivní opatření a strategie pro zvýšení dopravní bezpečnosti zaměstnanců

PRAISE - Preventivní opatření a strategie pro zvýšení dopravní bezpečnosti zaměstnanců

Pohyb v silničním provozu tvoří nedílnou součást pracovního života. Tato na první pohled obyčejná činnost vykazuje značně vysokou úroveň rizika zranění a usmrcení. Odhaduje se, že šest z deseti pracovních úrazů, které se v Evropě stanou a skončí úmrtím, souvisí s řízením během zaměstnání či s dojížděním.

Bezpečnostními aspekty dojíždění do práce a používání vozidel v rámci zaměstnání se zabývá evropský projekt PRAISE. Jeho hlavním cílem je propagovat nejvhodnější strategie používané zaměstnavateli pro zvýšení dopravní bezpečnosti svých zaměstnanců. PRAISE je koordinován organizací ETSC za podpory Fundación MAPFRE, německé Rady silniční bezpečnosti DVR, belgického Institutu silniční bezpečnosti IBSR a nadace Dräger Foundation.

Součástí projektu PRAISE je každoroční vyhlášení organizací a firem, které významně přispěly ke zvýšení dopravní bezpečnosti svých zaměstnanců. Tato cena se uděluje ve třech kategoriích podle velikosti a typu soutěžící organizace (malé a středně velké podniky (SME), velké společnosti a veřejné instituce). Vítězové jednotlivých kategorií jsou vybíráni nezávislými experty jmenovanými ETSC.

Chcete se zúčastnit?

Vítězná organizace obdrží od ETSC uznání za svou snahu zvyšovat bezpečnost svých pracovníků a bude pozvána na prestižní setkání do Bruselu, s možností navázání užitečných kontaktů nejen v oblasti zvyšování bezpečnost. Mezi vítěze se již zařadily firmy jako Royal Dutch Shell, VolkerRail Ltd, Electricity Supply Board, KTL nebo British Telecom.

Více informací najdete na této webové stránce.