Tisková zpráva: V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania

Tisková zpráva: V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania

V uliciach aj domácnostiach Bratislavy sa v týchto mesiacoch intenzívne mapujú dopravné zvyklosti obyvateľov hlavného mesta. Centrum dopravního výzkumu (CDV) v spolupráci s agentúrou MEDIAN SK realizujú prieskumy pre spracovanie generelu dopravy mesta Bratislavy.

Celý text tiskové zprávy