Úvodní strana  »  Novinky  »  Získali jsme ocenění v soutěži posterů

Získali jsme ocenění v soutěži posterů

Pracovníci oblasti geoinformatiky, pobočka Olomouc, se v listopadu 2017 účastnili 26. ročníku konference uživatelů geografických informačních systémů společnosti Esri (USA). Součástí akce byla, jako každoročně, soutěž o nejlepší poster. Poster CDV s názvem „Využití technologie ArcGIS serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod“ vytvořen autory Jiřím Sedoníkem, Michalem Bílem, Janem Kubečkem a Richardem Andrášikem byl odbornou porotou, v konkurenci další 35 příspěvků, oceněn prvním místem. Dne 6. února bylo autorům posteru, zástupcem firmy ArcDATA, která společnosti Esri v ČR zastupuje, předáno ocenění.

ArcGIS server byl na CDV zakoupen v roce 2015 a nyní je oblastí geoinformatiky využíván pro efektivní tvorbu jednoduchých, ale též komplexních webových mapových aplikací. Na zmíněném posteru se pozornost soustředila na aplikaci AVISON, jež vznikla v rámci řešení projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (VI20172019071). Aplikace AVISON ukazuje shluky dopravních nehod na síti České republiky v letech 2014 – 2016 za soumraku a v noci. Shluky, vytvořené metodou KDE+ (www.kdeplus.cz) byly aplikovány na mezikřižovatkové úseky, nebezpečné křižovatky byly vizualizovány pomocí tzv. heatmapy. V posteru je rovněž nastíněna možnost vzniku mapového portálu CDV, který by obsahoval rozcestník mapových aplikací.

Příklady dalších aplikací ArcGIS serveru jsou například výstupy projektu Blackspots (http://blackspots.cdvgis.cz/niva/, http://blackspots.cdvgis.cz/pihel/), případně identifikace shluků dopravní nehod pro vybraná území, například stát Montana (http://kdeplus.cdvgis.cz/montana/).

Vítězný poster si můžete prohlédnou zde.

Fotogalerie

Cena poster 2 Cena poster