Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií  »  Oblast dopravního inženýrství (O32)

Oblast dopravního inženýrství (O32)

Oblast dopravního inženýrství se zabývá vývojem a výzkumem v oboru bezpečného utváření pozemních komunikací a managementu bezpečné infrastruktury. Zaměřuje se jak na infrastrukturu silniční, tak i železniční. Spolupracuje s předními odborníky a zaujímá na tomto poli významné místo nejen v tuzemsku, ale i v Evropě, což dokazuje spolupráce na evropských projektech.

Nosnou činností je analýza a sanace nehodových míst a aplikace nástrojů bezpečné silniční infrastruktury do praxe. Při zajišťování bezpečnosti na pozemních komunikacích bereme v úvahu i zranitelné účastníky provozu. Kvalifikovaní výzkumní pracovníci mají bohaté zkušenosti s navrhováním úprav průtahů a tvorbou plošného zklidňování dopravy (např. návrh zón 30, pěších zón, řešení cyklistické dopravy) a organizace dopravy. V oblasti dopravního inženýrství vznikla celá řada technických podmínek nejen pro dopravní značení, ale i pro zklidňování dopravy. V poslední době se oblast zaměřuje také na bezpečnost motocyklistů z pohledu pozemní komunikace.

Velkou pozornost věnujeme také bezpečnosti motocyklistů z pohledu pozemní komunikace (např. vývoj bezpečnějšího typu svodidla). Důležitou součástí naší práce je také provádění bezpečnostních inspekcí, auditů bezpečnosti pozemních komunikací a tvorba dopravně-inženýrských posouzení. Samozřejmostí je pořádání akreditovaných školení, a to nejen pro úředníky, ale í školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a inspektorů.

Nedílnou součástí práce oblasti dopravního inženýrství je bezpečnost na železničních přejezdech. V posledních dvou letech zaznamenal tento obor velký vzestup a vývoj postupuje rychle vpřed. Velkým úspěchem je např. instalace a ověřování světelné závory (svého druhu první v ČR) na železničním přejezdu v jižních Čechách. Světelná závora je doplněna i experimentální optickou psychologickou brzdou, vyvinutou výhradně k užití na železničních přejezdech. Oblast řeší v rámci bezpečnosti železničních přejezdů také otázku porušování výstražného stavu řidiči a nedovoleného přecházení chodců přes železniční přejezd.

Členové oblasti dopravního inženýrství jsou členy ELCF, podílejí se na tvorbě evropských norem a také se pravidelně a aktivně zúčastňují domácích i zahraničních školení, prezentací a odborných konferencí, na kterých sdílejí své znalosti.

Videa

Řešení kritických situací na železničních přejezdech
Bezpečnost na pozemních komunikacích: Motocyklisté a svodidla

Vedoucí: