Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast silniční, integrované a kombinované dopravy (043)

Oblast silniční, integrované a kombinované dopravy (043)

Pracovníci oblasti zpracovávají expertní posudky pro Ministerstvo dopravy České republiky, zabývají se vyhodnocováním průzkumu státního odborného dozoru, vytvářejí metodiku pro výkon státní správy, školí úředníky státní správy, dopravce i řidiče a zpracovávají statistiky o výkonech státního odborného dozoru, o vývoji veřejné osobní hromadné dopravy a nákladní dopravy, včetně jejich rozborů a návrhu dalšího postupu.

Oblast poskytuje podporu orgánům zajišťujícím státní odborný dozor. Doprava a přeprava nákladů by měly být nejen bezkolizní, ale i bezpečná a úsporná. Na tom, jestli takové jsou, se podílejí jednak dopravci, jejich řidiči a vozový park, ale také krajské úřady, Policie České republiky a další instituce, které zajišťují státní odborný dozor v silniční dopravě (SOD). Těmto orgánům je sekce partnerem při výkonu SOD. Všem těmto institucím oblast nabízí odbornou pomoc včetně seminářů, školení, odborných textů a pomůcek.

Oblast zajišťuje školení ADR a bezpečnostních poradců.

V problematice osobní dopravy se oblast zabývá zkoumáním dopravní obsluhy regionů a navrhuje řešení této problematiky a její optimalizaci. Pro Ministerstvo dopravy pracovníci oblasti zpracovávají expertní posudky, týkající se dopravní obslužnosti a integrovaných dopravních systémů, ale i odkladů pro příslušné právní předpisy.

Oblast se zabývá kombinovanou dopravou, požadavky na terminály a na příslušné přepravní a dopravní prostředky a dalšími možnostmi uplatnění progresivních dopravních technologií s využitím logistiky a telematiky. Pracuje na projektech, jejichž cílem je integrace jednotlivých druhů dopravy do přepravního procesu a rozvoj intermodální dopravy jako takové.

Odborná činnost je zaměřena na následující tématické okruhy:

 • postupy státní správy v oblasti silniční dopravy,
 • statistiky o výkonech státního odborného dozoru, o vývoji veřejné osobní hromadné dopravy a nákladní dopravy, včetně jejich rozborů a návrhu dalšího postupu,
 • studie, expertízy a průzkumy veřejné osobní dopravy,
 • integrace jednotlivých druhů dopravy do přepravního procesu,
 • rozvoj intermodální dopravy.

Vedoucí:

Projekty - domácí:

 • Analýza rozšíření mýtného na silnice nižší třídy a problematika objíždění mýtných úseků a analýza vysokorychlostního vážení na bezpečnost silničního provozu
  Zadavatel: Sdružení automobilových dopravců
 • DOPSIT - Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy
  Zadavatel: MŠMT
 • OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví
  Zadavatel: MŠMT
 • ADVASOFT - Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
  Zadavatel: MŠMT
 • Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standartního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy
  Zadavatel: TAČR
 • Telematické systémy ve veřejné dopravě
  Zadavatel: TAČR
 • Metodika pro odhalování manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR
 • Podklady pro zpracování prováděcí vyhlášky MD za účelem praktické realizace vysokorychlostního vážení v ČR
  Zadavatel: MŠMT

Projekty - zahraniční:

 • SOLEZ - Smart řešení podporující nízko-emisní zóny a další opatření pro snižování uhlíkové zátěže v evropských městech
  Zadavatel: program Central Europe
 • CLOSER
  Zadavatel: Evropská komise
 • TRAILBLAZER
  Zadavatel: Evropská komise
 • ITS – IT
  Zadavatel: Evropská komise