Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Okružní křižovatky - ano či ne?

Okružní křižovatky - ano či ne?

Okružní křižovatky: Luhačovice - lázeňské město
Luhačovice - lázeňské město

Okružních křižovatek je několik typů (velké, malé a mini okružní křižovatky). V tomto článku se zaměříme se na ty nejvíce používané, tzv. malé okružní křižovatky. Ty mají jeden pruh na okruhu a zpravidla jeden pruh na vjezdu a jeden na výjezdu z okružní křižovatky. Střední ostrov mají proveden ve většině případů fyzický buď se zelení, nebo jinou úpravou (v lázeňských městech vodotrysk apod.).

V první fázi však nejsou důležité technické detaily samotné okružní křižovatky, ale zvážení důvodu pro výstavbu nebo přestavbu průsečné křižovatky (se čtyřmi rameny) nebo stykové (se třemi rameny) na křižovatku okružní.

Porovnáme-li výhody a nevýhody jednotlivých typů křižovatek, dojdeme k následujícím závěrům: průsečná nebo styková křižovatka je méně kapacitní, než obdobná křižovatka s usměrněním dopravy pomocí ostrůvků. Ta je však stále schopná převést ve stejném čase menší množství dopravy, než okružní nebo světelně řízená křižovatka. Světelná křižovatka má však provozní náklady vyšší, než křižovatka okružní.
Podíváme-li se na celou situaci z pohledu bezpečnosti chodců, tak průsečné a stykové křižovatky sice umožňují přecházení přes všechny větve, ale jejich umístění mnohdy není v místě, kde je po přecházení největší poptávka. U okružní křižovatky je možné provedení přechodů v poměrně těsné blízkosti křižovatky, čímž se zkracuje docházková vzdálenost pěších. Vozidla jedoucí přes neusměrněnou stykovou nebo průsečnou křižovatku mohou jet vyšší rychlostí - volba rychlosti vozidla je pouze na řidiči, takže je chodec mnohem více ohrožen, než na okružní křižovatce.

I z pohledu řidiče je možné okružní křižovatky hodnotit kladně - při vjezdu do křižovatky jsou všichni řidiči na vedlejší a musí dávat přednost pouze vozidlům jedoucím zleva. Takže řidič musí sledovat jenom chodce a vozidla jedoucí zleva, což je z psychologického hlediska mnohem méně náročné, než průjezd stykovou nebo průsečnou křižovatkou. Tam jsou pohyby vozidel všesměrné a tedy i nevyzpytatelné. To ovlivňuje délky zdržení, které jsou obecně na okružních křižovatkách kratší - z toho mohou vyplývat menší hodnoty hluku a zplodin.

Okružní křižovatky: Ostrava - posílení prvku zeleně
Ostrava - posílení prvku zeleně

Současně jsou okružní křižovatky vhodným řešením při křížení více než čtyř větví silnic. Zde lze použít i křižovatky se světelnou signalizací, na nich může být však problematické zkoordinovat světelnou signalizaci tak, aby na vjezdech nebyly příliš dlouhé čekací doby. Na okružní křižovatce propojení všech vjezdových a výjezdových větví problematické není.

Okružní křižovatky: Valašské Meziříčí - přerozdělení dopravy
Valašské Meziříčí - přerozdělení dopravy

Průjezd okružní křižovatkou není problematický ani pro hromadnou dopravu, je nutné zohlednit vozové parky a navrhnout paramatry větví křižovatky tak, aby byl průjezd pohodlný a bezpečný i z pohledu cestujících (to záleží i na řidiči, jakou zvolí průjezdní rychlost). Okružní křižovatka neumožňuje preferenci hromadné dopravy, a to ani speciálními pruhy pro hromadnou dopravu, ani není možné její jiné upřednostnění - na okruhu křižovatky je vozidlo vždy v přednosti před vozidlem na vjezdové větvi.

Okružní křižovatku je také možné využít jako smyčky hromadné dopravy. I ostatní vozidla se zde mohou otáčet zpět do směru výjezdu, což může být ve městě či obci bez okružní křižovatky někdy problematické, zvláště pro větší vozidla.

Okružní křižovatky: Ostrava - křižovatka jako městotvorný prvek
Ostrava - křižovatka jako městotvorný prvek

Pro větší vozidla však může být průjezd okružní křižovatkou v některých případech komplikovanější (ne však nemožný). To se týká především vozidel s nadrozměrným nákladem, jejichž průjezd je ve většině případů možné zvládnout při dočasném vyloučení ostatní dopravy a odklonu tras pěších (kvůli jejich bezpečnosti). V případě častého průjezdu vozidel s nadrozměrným nákladem okružní křižovatkou je možné jednotlivé parametry křižovatky této skutečnosti přizpůsobit.

Křižovatky ve městech se spolupodílí na utváření městského a uličního prostoru a tuto skutečnost je proto nutné zohlednit. U křižovatek, kde se vyskytují ostrůvky, je možné tyto ostrůvky osadit zelení - keře, stromky, květiny, do středového ostrovu je možné vložit prvek charakterizující město či obce (lázeňské město - kašnu či fontánu s vodotryskem, přístavní město - kotvu…).

Okružní křižovatky: Lázně Bohdaneč - lázeňské město
Lázně Bohdaneč - lázeňské město

Zde uvedené výhody a nevýhody je nutné při realizaci či přestavbě křižovatky zvážit a posoudit z hlediska motorové, pěší i cyklistické dopravy. Přesto na otázku, proč stavět malé okružní křižovatky, již můžeme odpovědět: jsou vhodné do městské zástavby všude tam, kde je potřeba snížit rychlost, zvýšit bezpečnost, zlepšit podmínky pro pěší a cyklisty… Okružní křižovatky mohou také kromě zmiňovaných výhod zastat mnoho dalších funkcí (mohou pomoci zklidnit dopravu, tvořit brány do měst či do center…). Touto tematikou se budeme zabývat v příštím článku, který bude mít název Okružní křižovatky - významný prvek zklidňování ve městě.

Okružní křižovatky: Nový Jičín - úprava celého průtahu, zvýšení poměru zeleně na komunikaci
Nový Jičín - úprava celého průtahu, zvýšení poměru zeleně na komunikaci