Úvodní strana  »  Produkty a služby záloha

Produkty a služby

Vyberte si z naší nabídky produktů:

Efektivní doprava a plánování

Plánovat dopravu od stolu lze pouze u měst nebo jejich částí, které vznikají na zelené louce. Naprostá většina územních a dopravních plánů vychází z existující podoby a zde je důležité přehodnotit využití jednotlivých městských prostorů či krajiny.
Ke stažení: Efektivní doprava a plánování  ( 2,33 MB)

Udržitelné dopravní stavby za rozumné ceny

Nabízíme Vám konzultační a poradenské služby zaměřené na stavební materiály a konstrukce dopravních staveb. Doporučíme vám kvalitní materiály a šetrné technologie za rozumné ceny.
Ke stažení: Diagnostika vozovek   ( 5,81 MB)

Smart City a inteligentní řízení dopravy

Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zatažení občanů do jeho tvorby.
Ke stažení: Smart City a inteligentní řízení dopravy  ( 2,61 MB)

Diagnostický průzkum a návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky

Čeká Vás oprava nebo rekonstrukce vozovky? Začněte u její správné diagnostiky. Ušetříte tak čas a zbytečné výdaje.
Základním předpokladem správného návrhu opravy nebo rekonstrukce vozovky je stanovení rozsahu a závažnosti poruch vyskytujících se na vozovce. Dříve, než začnete uvažovat o stavebních pracích, zjistěte, v jakém stavu vozovka je.
Ke stažení: Diagnostický průzkum a návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky  ( 5,81 MB)

Služby Laboratoře elektronové a optické mikroskopie

Stavební materiály jsou neustále vystaveny účinkům zatížení, klimatickým vlivům i prostému stárnutí. Jejich stav je proto nutné v průběhu životnosti sledovat. K tomu je potřebná podrobná analýza mikrostruktury daného materiálu, chemického složení a vlivu na životní prostředí. Provádí ji Laboratoř elektronové a optické mikroskopie Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
Ke stažení: Služby Laboratoře elektronové a optické mikroskopie   ( 1,59 MB)

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Jak předcházet vzniku dopravních nehod a zmírňovat jejich následky? Snížení následků nehod na životech, zdraví a hmotném majetku můžeme dosáhnout více způsoby.
Ke stažení: Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura  ( 2,84 MB)

Dopravní inženýrství

Dopravní průzkumy jsou důležitým podkladem pro provádění dopravně-inženýrských opatření, zvýšení propustnosti křižovatek apod. Současně je díky nim možné ověřit účinnost realizovaných opatření nebo zajistit dostatečné podklady pro rekonstrukci komunikace. Pro kvalitní návrhy opatření či ověření jejich účinnosti je nutné mít přesná a aktuální data týkající se dopravy.
Ke stažení: Dopravní inženýrství  ( 2,26 MB)

Snižování zátěže životního prostředí

Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy je znečištění ovzduší emisemi, které mají rizikový vliv na zdraví člověka. Dopravní provoz produkuje velké množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele nadměrným hlukem.
Ke stažení: Snížení zátěže životního prostředí  ( 3,20 MB)

Měření hlučnosti povrchu vozovky

Nabízíme Vám akreditované merení hlucnosti libovolného povrchu vozovky dle metody CPX (Close-ProXimity). Vhodné pro overení úcinnosti snížení hlukové záteže z dopravy pomocí nízkohlucného povrchu i pro dlouhodobý monitoring akustického chování všech typu povrchu vozovek komunikací v bežném provozu v libovolné fázi jejich životnosti.
Ke stažení: Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 1,51 MB)

Lidský faktor v dopravě

Člověk je hlavním prvkem a zároveň hybatelem dopravního systému, proto je mu věnována společná péče odborníků z přírodních a společenských věd. Zkoumáme jeho chování, potřeby a požadavky v souvislosti s možnostmi dopravních systémů a navrhujeme vhodná opatření.
Ke stažení: Lidé v dopravě  ( 1,04 MB)

Hloubková analýza dopravních nehod

Každoroční statistiky dopravních nehod v ČR jsou tragické a dlouhodobě výrazně zaostávají za vývojem v evropských motoristicky vyspělých zemí. Na silnicích ročně umírají stovky osob a desetitisíce dalších jsou těžce a lehce zraněny. Jediný okamžik vám může změnit celý život. Nemusí to tak být.
Ke stažení: Hloubková analýza dopravních nehod  ( 6,09 MB)

Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod

Laboratoř provádí zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení a měření rozměrů vozidel.
Kontrola vlastností dopravního značení na PK  ( 771,88 KB)

Planování pěší a cyklistické dopravy

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města s důrazem na řešení pěší a cyklistické dopravy
Ke stažení: Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí  ( 2,16 MB)

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Odpovědně zpracovaný plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který slouží k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí.
Ke stažení: Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě  ( 1,91 MB)

Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Abyste se stali auditorem, je nutné absolvovat akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.
Ke stažení: Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací  ( 1,05 MB)

Bezpečnostní poradci ADR

Mohlo by Vás zajímat - užitečné odkazy