Úvodní strana  »  Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu

 

Zaktualizováno: akce již proběhla, související informace:

 

Logo České předsednictví Evropské unie 2009

V rámci českého předsednictví Evropské unie a podpory celoevropského úsilí o snižování nehodovosti a jejich následků na pozemních komunikacích si Vás dovolujeme pozvat na seminář

Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí
při zvyšování bezpečnosti silničního provozu,

který se bude konat 19. března 2009 od 12:30 do 17:00 hod v zasedacím sále č. 205 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, v Praze.

Jedná se v pořadí o 19. seminář organizovaný Evropskou radou pro bezpečnost dopravy (ETSC) v členských zemích EU v rámci programu PIN (porovnání zajišťování bezpečnosti) . Seminář je spoluorganizován Centrem dopravního výzkumu (CDV) a Ministerstvem dopravy, za podpory Toyota ČR.

Patronát nad ním převzal Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V úvodu semináře budou presentovány výsledků nejnovějších porovnání nehodovosti v zemích EU a i nelichotivého postavení České republiky v evropském kontextu.

Nosným tématem bude diskuse o roli krajů a obcí ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu, o vazbě na národní politiku obsaženou zejména v Národní Strategii bezpečnosti silničního provozu a možnostech řešení ve vztahu k disponibilním nástrojům i zdrojům.

Díky přítomnosti představitelů MD, krajů, měst o obcí,poslanců, senátorů, Policie ČR i dalších organizací působících v oblasti bezpečnosti silničního provozu bude možno diskutovat nedostatky současného systému a hledat možnosti efektivnější spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi státní, krajské a místní správy.

Mezi účastníky semináře budou i vybraní zahraniční představitelé regionálních a místních samospráv, kteří se podělí o zkušenosti ze svých zemí v dané oblasti.

Předběžný program semináře a registrační formulář je k dispozici v příloze.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že seminář přispěje k dalšímu rozvoji aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Vaší působnosti.


ředitel divize bezpečnosti provozu
Centrum dopravního výzkumu

koordinátor semináře
Centrum dopravního výzkumu

Přílohy: