Úvodní strana  »  Stanovení intenzit dopravy a přepočet intenzit pro rok 2000

Stanovení intenzit dopravy a přepočet intenzit pro rok 2000

Potřebujete se vypořádat s novelizací Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro určení hluku staré hlukové zátěže? Chcete spočítat, zda se hluk způsobený silniční dopravou po 1. lednu 2001 nezvýšil o více jak 2 dB a lze tak komunikaci nadále přiznávat režim staré hlukové zátěže? Neznáte potřebné intenzity, ze kterých provést příslušný výpočet?

Ke stažení: Stanovení intenzit dopravy a přepočet intenzit pro rok 2000

Stanovení intenzit dopravy

Nabízíme vám:

  • stanovení intenzit motorové dopravy na 1 profilu pozemní komunikace
  • a stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy (RPDI).

Ke stažení: Stanovení intenzit dopravy a přepočet intenzit pro rok 2000  ( 1 006,29 KB)

Průzkum bude probíhat v souladu s TP 189 - Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích, tzn.  v  běžný pracovní den (úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny a pokud jim předchází i po nich následuje pracovní den). Průzkum provádíme v minimálně délce 16 h (5:00 – 21:00). Délka a doba průzkumu předpokládá odchylku odhadu (RPDI) ±14 %.

Pokud na silnicích II. a III. tříd nebude znám charakter dopravy na dané komunikaci, bude určen v souladu s TP 189 pomocí doplňkového průzkumu, který provedeme v neděli mezi 16:00 – 22:00 hod. RPDI pro rok 2000 stanovíme přepočtem aktuálního RPDI a to pomocí průzkumu.

Přepočtové koeficienty stanovíme na základě RPDI v jednotlivých letech a dle rozvoje daného území v předmětném období. Rozvoj období primárně hodnotíme analýzou historických a současných leteckých snímků.

Intenzity dopravy na základě rozvoje území (obytné soubory, skladové a průmyslové areály apod.) budou stanoveny v souladu s platnými metodikami a normami.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: