Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Automatická vozidla potřebují „řidičské zkoušky“

Automatická vozidla potřebují „řidičské zkoušky“

Tisková zpráva

Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

Brusel, 26. 4. 2016

Podle tiskové zprávy ETSC – http://etsc.eu/automated-vehicles-need-driving-tests/

Evropská rada pro bezpečnost vydala informaci k podmínkám uvedení do provozu plně autonomních vozidel, která mají zvýšit bezpečnost na silnicích v celé EU. Okolností, které je třeba ověřit a vzít do úvahy, než vozidla začnou jezdit po silnicích, je zatím mnoho. Nejsou jen z oblasti testování technické spolehlivosti a chování vozidel v provozu, ale také jsou to otázky, které se týkají „řidičské způsobilosti“ vozidel.

  • Budou autonomní vozidla umět rozpoznat vnitrostátní pravidla silničního provozu?
  • Jak budou vozidla komunikovat s vozidly, která bude řídit člověk?
  • Jak se vozidla budou chovat ke zranitelným účastníkům provozu na pozemních komunikacích (chodcům, cyklistům)?

Než se dostanou autonomní vozidla na evropský trh, je zapotřebí, aby automobilky využívaly v co největším rozsahu dostupné a ověřené asistenční systémy vozidla – automatický systém pro nouzové brzdění, systémy přizpůsobení rychlosti vozidla a další systémy, které by měly být co nejrychleji schváleny. Bude zapotřebí vytvořit nový právní rámec pro schvalování nových vozidel. Aktualizována bude muset být také směrnice o řidičských průkazech, aby odrážela dovednosti řidiče řídit automatická a poloautomatická vozidla a dovednost řidiče vrátit se k manuální obsluze vozidla, pokud některý z automatických systémů bude mimo provoz – bude muset umět dál řídit vozidlo.

Stejně tak bude muset být aktualizována směrnice o řízení bezpečné infrastruktury tak, aby zahrnovala požadavky na dopravní značení, která budou komunikovat s autonomními vozidly.

Výkonný ředitel ETSC Antonio Avenoso říká: „Automatizovaná vozidla se začínají objevovat na evropských silnicích, ale jejich schvalování jde velmi pomalu. Ovšem, než se objeví v běžném prodeji, je zapotřebí si ověřit jaké výhody přinesou do reálného světa a jaká jsou jejich rizika.“

Začátkem tohoto roku zahájila při Evropské komisi činnost „Gear 2030“ - pracovní skupina odborníků na vysoké úrovni k řešení budoucího vývoje automobilového průmyslu, včetně otázek týkajících se automatizovaného řízení. ETSC je zastoupena v pracovní skupině a Avenoso zdůraznil, že podpora v oblasti automatizovaných výrobních technologií musí být založena jen na správných základech bezpečnostních výhod.

Odkaz na zprávu ETSC – http://etsc.eu/automated-driving-report/

K tématu:

Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) je nezávislá nevýdělečná organizace, jejímž cílem je snižování počtu usmrcených a zraněných v dopravě (www.etsc.eu). Sdružuje zástupce ze 32 evropských zemí. Zástupcem za Českou republiku je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., - veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy (www.cdv.cz).