Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Až 40 % úmrtí na silnicích v Evropě je spojeno s výkonem pracovní činnosti

Až 40 % úmrtí na silnicích v Evropě je spojeno s výkonem pracovní činnosti

Tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

20. 6. 2017

Nejnovější výsledky ukazují, že počet úmrtí na evropských silnicích se již třetím rokem nesnižuje. Zpráva od Rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že zaměstnavatelé, vlády členských států a Evropská unie musí vyvinout úsilí k eliminaci dopravních nehod spojených s výkonem pracovní činnosti.

25 671 životů bylo zmařeno na evropských silnicích v roce 2016. To vyplývá z nové analýzy statistik dopravní nehodovosti, která je zveřejněna na webu ETSC. Velký podíl tvoří oběti dopravních nehod spojených s výkonem pracovní činnosti. Přesné číslo není známé, nicméně z detailní analýzy dat z celé Evropy se autoři domnívají, že až 40 % všech úmrtí na silnicích je spojeno s výkonem pracovní činnosti.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, říká:

„Už v Evropě máme několik úžasných příkladů velkých a středních společností, které začínají brát bezpečnost v dopravě vážně, nicméně stále tu jsou tisíce takových, které nevnímají riziko, které jejich zaměstnanci každý den podstupují.

Mnoho společností vnímá management bezpečnosti v silničním provozu jako zbytečnou zátěž, přestože se jedná o příležitost. Snižování rizika plánováním cest, cílené vzdělávání a trénink, pořízení bezpečnějších vozidel, to vše jsou způsoby, které mohou snižovat náklady na pojištění, mohou vést k méně pracovním neschopnostem a mohou zlepšit obraz společnosti v očích veřejnosti. Zaměstnavatelé by se měli více snažit, nicméně naše zpráva ukazuje, že také potřebují podporu a pomoc od jednotlivých vlád a Evropské unie.“

Zkvalitnění sběru dat je základním krokem pro eliminaci úmrtí při dopravních nehodách, které souvisejí s pracovní činností. Policejní orgány ve většině zemí Evropské unie neevidují účel cesty, když zaznamenávají údaje o dopravních nehodách. V Evropské unii rovněž chybí standardizovaná definice úmrtí při dopravní nehodě, která souvisí s pracovní činností. Neevidování určitého typu nehod samozřejmě vede k tendencím podceňovat závažnost problému.

Autoři zprávy rovněž podněcují jednotlivé vlády a další veřejné autority, aby šly příkladem a přijaly programy na zlepšení bezpečnosti zaměstnanců v silničním provozu a aby zahrnuly bezpečnost vozidel jako kritérium v řízení o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: http://etsc.eu/up-to-40-of-road-deaths-in-europe-are-work-related/

Odkaz na report: http://etsc.eu/tapping-the-potential-for-reducing-work-related-road-deaths-and-injuries-pin-flash-33//

Komentář Centra dopravního výzkumu:

Ani v České republice není Policií ČR při záznamu dopravní nehody do statistiky evidován účel cesty, nicméně je evidován údaj o tom, zda se jednalo o soukromé či služební auto. Centrum dopravního výzkumu vykonává hloubkovou analýzu dopravních nehod, přičemž jedním z kritérií, které psychologové Centra dopravního výzkumu při vyšetřování nehody zjišťují, je i účel cesty. Z databáze těchto nehod, u kterých byl zjištěn účel cesty, vyplývá, že u 94 % nehod nákladních vozidel se jednalo o pracovní cestu (celkem v databázi 106 nehod se zjištěným účelem cesty). U nehod osobních automobilů se jedná o 18 % případů (celkem v databázi 852 nehod se zjištěným účelem cesty). U osobních automobilů tvoří významnou část nehod (28 %) také dojíždění z/do práce. Zavedení sledování těchto kritérií i na celostátní úrovni může podpořit nárůst zájmu ze strany soukromých společností o bezpečnost jejich zaměstnanců v silničním provozu.

Tisková zpráva  ( 48,48 KB)