Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu

Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu

Tisková zpráva Evropské komise

10. dubna 2018, Brusel

Evropská komise zveřejnila předběžné statistiky z oblasti vývoje usmrcených osob na pozemních komunikacích v Evropské unii.

Na silnicích v EU bylo v roce 2017 usmrceno 25 300 osob, tj. meziročně o 300 méně (-2 %) a o 6 200 méně než v roce 2010 (- 20 %). I přes uvedený pokles bude dosažení stanoveného cíle – snížit v EU počet usmrcených osob v roce 2020 na polovinu roku 2010 – velmi náročné. Komise dále informuje, že vážně zraněno bylo dalších 135 000 osob a to včetně velké části zranitelných účastníků silničníhoprovozu: chodci, cyklisté a motocyklisté.

Se 49 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel zůstaly evropské silnice v roce 2017 zdaleka nejbezpečnější na světě. Celosvětově bylo v loňském roce evidováno 174 usmrcených na 1 milion obyvatel, podle informací Světové zdravotnické organizace je na silnicích každoročně usmrceno 1,3 milionu osob. Premiantem v EU v této oblasti bylo Švédko s 25 usmrcenými na 1 milion obyvatel, následované Spojeným královstvím (27) a Nizozemím (31). Naopak nejhorší bilance byla zaznamenána v Rumunsku (98 usmrcených na 1 milion obyvatel), Bulharsku (96) a Chorvatsku (80). V období 2010 - 2017 zaznamenalo Řecko největší pokles počtu usmrcených osob na silnicích (- 41 %), následovalo Estonsko (- 39 %), Lotyšsko (- 38 %) a Litva (- 36 %). Během uvedeného období byl průměr EU – 20 %.

Tisk: Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu 01

Zranitelní účastníci silničního provozu se na všech usmrcených podíleli téměř polovinou. Chodci se podíleli 21 %, motocyklisté 17 % (vč. 3 % mopedů), cyklisté pak 8 %. Více než 3 000 mladých osob je každoročně usmrceno v důsledku dopravních nehod v EU. Téměř 14 % připadalo na věkovou kategorii 18 – 24 let, zatímco pouze 8 % populace spadá do této věkové kategorie. Tato skupina má nejvyšší pravděpodobnost usmrcení v důsledku dopravních nehod než ostatní věkové kategorie. Vzhledem k demografickým změnám v Evropě vzrostl v posledních letech i podíl usmrcených seniorů (z 22 % v roce 2010 na 27 % v roce 2017).

Detailní informace jsou k dispozici zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_en.htm,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.htm


Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Z dat mimo jiné vyplývá, že v České republice bylo v roce 2017 usmrceno 54 osob na 1 milion obyvatel. S tímto historicky nejnižším počtem obsadila Česká republika 15. příčku z 28 zemí EU. Pozitivní je však trend – zatímco v roce 2010 byla Česká republika 22 % nad evropským průměrem, v roce 2016 pak 16 %, v roce 2017 již jen 10 % nad evropským průměrem. Přestože se ani v roce 2017 nedostala Česká republika na evropský průměr, z výše uvedeného lze konstatovat, že se mu postupně přibližujeme. V roce 2017 došlo v České republice k poklesu usmrcených osob vůči roku 2010 o 28 %, s touto bilanci jsme patřili k lepšímu evropskému průměru, neboť v EU byl zaznamenán „jen“ 20% pokles.

V období 2013 - 2017 byla na silnicích EU zaznamenaná téměř stagnace počtu usmrcených osob, resp. velmi mírný pokles v uplynulých dvou letech. Z pohledu vytyčeného cíle (snížení usmrcených osob v roce 2020 na 50 % vůči roku 2010) se však situace rok od roku zhoršuje. Aby byl stanovený cíl splněn, předpokládalo se, že v období 2011 - 2017 nebude na silnicích v EU usmrceno více než 170 000 osob, realita je o více než 19 000 vyšší, tj. + 11 %. Prakticky totožný rozdíl (10,6 %) oproti stanoveným předpokladům NSBSP je evidován také v České republice.

Chodci se na všech usmrcených osobách v roce 2017 České republice podíleli 20 %, tj. prakticky totožný podíl jako v EU (21 %), obdobná situace byla evidovaná také v oblasti cyklistů – v ČR 9 %, v EU 8 %. Podíl usmrcených motocyklistů v ČR byl však nižší, zatímco v ČR se podíleli 13 %, v EU 17 %. Obdobně v oblasti stárnoucí populace, zatímco v České republice se senioři na všech usmrcených podíleli 24 %, v EU 27 %.

Bližší informace jsou obsahem níže uvedených grafů a tabulky, k problematice Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2017 pak zde.

Tisk: Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu 02
Tisk: Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu 03
Tisk: Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu 04
Tisk: Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu 05

Česko v oblasti usmrcených na silnicích dohání Evropu  ( 883,02 KB)