Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Co přináší nejnovější výzkum pro udržitelnou mobilitu měst, ukázala mezinárodní konference

Co přináší nejnovější výzkum pro udržitelnou mobilitu měst, ukázala mezinárodní konference

Tisková zpráva

Brno, 20. 5. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se v rámci projektu CIVINET snaží zprostředkovat městům nejnovějšího výsledky výzkumu v oblasti udržitelné mobility. Stalo se pořadatelem odborné konference, na kterou se sjeli odborníci nejen od nás, ale i z Evropy a ze zámoří.

Zástupci českých a slovenských měst tak mohli načerpat nejnovější znalosti a využít je při strategickém rozhodování, kam směřovat dopravu v jejich městě do budoucna.

Na konferenci vystoupili zástupci progresivních měst, která dokáží ukazovat cestu v inovacích a inovativním plánování. Nabídli tak své cenné zkušenosti ostatním účastníkům konference. Inspirativním příkladem je město Štýrský Hradec, jehož politika již po tři desetiletí směřuje k naplňování zájmů občanů. „Naše pozvání přijal také profesor Shiftan z Izraele, přední odborník na moderní parkování s využitím nejnovějších technologií “, říká Hana Brůhová, odborný garant akce a výzkumná pracovnice Centra dopravního výzkumu.

CIVINET je síť českých a slovenských měst se širokým záběrem, která pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy.

Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

  • integrované plánování,
  • veřejná hromadná doprava,
  • řízení poptávky po dopravě,
  • cyklistická a pěší doprava,
  • čistá vozidla a paliva,
  • logistika a přeprava zboží
  • a parkování.

Zvláštním hostem konference byla Danuše Strnadová, která v rámci CDV organizuje hru pro děti mladšího školního věku s názvem „Oblékáme hada Edu“. Hra motivuje děti k tomu, aby při cestách do školy využívaly různé způsoby dopravy. Kromě jiného patří mezi takové způsoby i tzv. carpooling, spolujízda, kdy více spolužáků sdílí cestu autem a v dopravě do školy se rodiče střídají. Během dvou týdnů děti dostávají nálepky za každou cestu, kterou vykonají na kole, pěšky, autobusem, tramvají/metrem/vlakem nebo právě s využitím spolujízdy. Hra s názvem „Oblékáme hada Edu“ je českou verzí mezinárodního projektu „Traffic Snake Game“, který probíhá ve více než 1500 školách ve 20 evropských zemích.

Konference CIVINET byla v pořadí druhou výroční, kterou Centrum dopravního výzkumu uspořádalo pro síť měst a obcí. Zúčastnili se jí také náměstek primátora města Olomouce, Aleš Jakubec, a náměstek primátora města Brna, Martin Ander.

Foto: Zdeněk Kolařík

Kontakt:

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D., výzkumná pracovnice
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
e-mail: hana.bruhova@cdv.cz
www.cdv.cz


K tématu:

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu «CIVITAS». Program CIVITAS již podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Síť CIVINET je podporována Evropskou komisí a evropským projektem CAPITAL.

http://www.cdv.cz/civinet-sit-k-udrzitelne-mobilite-ve-mestech/Fotogalerie