Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Dopravní nehody přijdou na miliardy. Prevence stojí stonásobně méně.

Dopravní nehody přijdou na miliardy. Prevence stojí stonásobně méně.

Tisková zpráva

Praha, 12. května 2016

Dopravní provoz ve městě - foto z achivu CDV

Tragické následky dopravních nehod na českých silnicích se stále nedaří snižovat. Podobně tomu bylo v minulém roce ve většině evropských zemí, ale zdaleka ne v takové míře jako u nás. I o tom budou v Praze jednat ministři dopravy členských států Visegrádské čtyřky společně se zástupci Rakouska, Slovinska a Evropské komise.

Následky dopravních nehod jsou bolestivé pro každého, kdo se stane jejich účastníkem. V loňském roce na českých silnicích zemřelo 660 lidí, nárůst v posledních dvou letech byl kolem 5 %.
Ve svém důsledku to znamená také náklady pro celou společnost. V průměru každý z nás vloni zaplatil přes 5 tisíc korun v souvislosti s následky dopravních nehod. Podle údajů Centra dopravního výzkumu, v. v. i., dosáhla tato částka v roce 2014 celkově 55 miliard korun. V loňském roce se podle předběžného odhadu může částka vyšplhat až na 58 miliard. „Důsledky dopravních nehod stojí celou společnost stonásobně více, než jsou náklady na prevenci,“ říká Josef Mikulík, ředitel Divize bezpečnosti Centra dopravního výzkumu. „I kdyby se podařilo zachránit jediný život, má to smysl,“ dodává.

Z výsledků hloubkové analýzy dopravních nehod vyplývá, že jejich nejčastějšími příčinami jsou chyby řidiče (65 %), spolupůsobení řidiče a stavu pozemní komunikace (27 %) a také spoluúčast řidiče a technického stavu vozidla (5 %). Nehody jsou ale jen špičkou ledovce, za kterou se skrývá v Česku obecná tolerance k rizikovému chování za volantem. Sem patří zejména absence ohledu k ostatním účastníkům provozu, agresivní jízda a všeobecné nerespektování pravidel silničního provozu.
„Je třeba pracovat na tom, aby takové chování bylo společensky nepřijatelné,“ říká Josef Mikulík. Především ve městech, která většinou nabízejí kvalitní veřejnou dopravu, se stává tématem zodpovědné chování, ke kterému patří i omezování cest autem na krátké vzdálenosti. „Méně aut v ulicích znamená lepší průjezdnost města a také vyšší bezpečnost. Zdravější, čistší a bezpečnější prostředí v našich městech dnes jednoduše patří k symbolům dobré adresy,“ doplňuje Josef Mikulík. Řada měst proto pracuje na plánech mobility, mezi jinými Praha, Brno nebo Olomouc.

Iniciativa Visegrádské čtyřky může pomoci při sjednocení praxe v jednotlivých státech. Podle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 by se Česká republika měla do roku 2020 přiblížit ostatním evropským zemím, pokud jde o dopravní nehody s fatálními následky. „Řešením je systémový přístup, ve kterém budou spolupracovat odpovědná klíčová ministerstva společně s kraji a zástupci měst a obcí. Stejně důležitá je však odpovědnost každého z nás, poněvadž svým chováním ohrožujeme nejen svůj život, ale i ostatních, kteří se s námi na silnicích pohybují.
Ze statistik to vyplývá jasně – dvě třetiny obětí dopravních nehod jsou ti, kteří je nezavinili,“ říká Josef Mikulík.

„Česká republika má pověst nejbezpečnější země v Evropě. Věřím, že ke stejnému cíli můžeme směřovat i na našich silnicích a zachovat si tak pověst kulturního národa ve středu Evropy,“ uzavírá Josef Mikulík.

Foto: archiv CDV

Kontakt pro novináře:

Ing. Josef Mikulík, CSc., ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
e-mail: josef.mikulik@cdv.cz
www.cdv.cz


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.