Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli

Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli

Tisková zpráva

20. 08. 2018, Brno

TZ: Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli 01

V období ledna - července 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 10 110 dopravních nehod, od kterých jejich viníci ujeli. V průměru tak každých 30 minut odjede od nehody její viník. Tyto nehody se na všech nehodách podílí 17,2 %, od přibližně každé 6 nehody tak viník odjede – historicky se jedná o nejvyšší podíl od vzniku samostatné České republiky. V důsledku těchto nehod bylo v letošním roce usmrceno již 8 osob - vloni ve stejném období neodjel viník od žádné smrtelné nehody!!!

„Problematika ujetí viníků od dopravních nehod je dlouhodobě neuspokojivá. Letošní rok jak v oblasti nehod, tak především v oblasti usmrcených osob tuto bilanci jen podtrhuje“, říká Ing. Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „V některých případech se nepochybně jedná o méně závažné nehody, kdy viníci mohou primárně řešit ztrátu bonusu z povinného ručení. Mimo usmrcené osoby je však u těchto typů nehod každoročně evidován i výrazný počet zraněných osob. Viníci nehod by si měli uvědomit, že je jejich primární povinností poskytnout první pomoc účastníkům dopravních nehod, v řadě případů tak mohou zachránit lidský život, příp. zmírnit následky zranění, resp. přivolat lékařskou pomoc.“

V roce 2017 od 17 556 nehod jejich viníci ujeli, při těchto nehodách bylo usmrceno 7 osob a dalších 693 osob bylo zraněno. Absolutně nejvyšší nárůst počtu uvedených nehod byl zaznamenán v Praze (+ 283 nehod), relativně byl nejvyšší nárůst zaznamenán v Karlovarském kraji, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 47 % nehod, kdy viník z místa nehody ujel. Nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, byl zaznamenán v Karlovarském kraji (24 %), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (14 %). Nejvíce usmrcených v roce 2017 bylo v Ústeckém a Královéhradeckém kraji (2 osoby), naopak v 9 krajích nedošlo k usmrcení osoby při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel. Nejvíce zraněných v roce 2017 bylo evidováno v Praze (144 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (8 osob). Nejvyšší meziroční nárůst počtu zraněných osob je zaznamenán v Jihomoravském kraji, kde bylo zraněno o 39 osob více (+ 83 %).

Na postihy za ujetí od dopravní nehody pamatuje také legislativa. Mimo finanční sankce a možné udělení zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení vozidel, se za neprodlené nezastavení vozidla a nedovolené opuštění místa dopravní nehody, příp. neprodlené nevracení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody v bodovém hodnocení řidičů eviduje 7 bodů.

Detailní informace jsou k dispozici v přiložené analýze.