Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Kvalitnější veřejná doprava za podpory inteligentních dopravních systémů

Kvalitnější veřejná doprava za podpory inteligentních dopravních systémů

Během konference Inteligentní dopravní systémy ve Žďáru nad Sázavou uspořádalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) 20. 5. 2014 v souvislosti s mezinárodním projektem POLITE druhý seminář zaměřený na výměnu zkušeností se zaváděním a využíváním inteligentních dopravních systémů (ITS) pro veřejnou dopravu.

Program INTERREG IVC, který aktivitu podporuje, je zaměřen na evropskou územní spolupráci a také nabízí výměnu zkušeností s osvědčenými řešeními v oblasti inovací a životního prostředí. Partneři projektu POLITE se věnují oběma těmto cílům.

Druhý seminář byl zaměřen na potenciál přenosu řeše ní již osvědčených v zahraničí. CDV představilo několik vybraných případů, které jsou vhodné pro za vedení v ČR nebo u zahraničních partnerů projektu, a to z následujících kategorií:

 • informační systémy
 • odbavovací systémy
 • systémy preference ve veřejné dopravě
 • multimodální integrace systémů

Případy byly nabídnuty z pohledu strategického a organizačního plánování, které je třeba zajistit před vlastním technickým řešením. Tím mohou být podpořeny politiky regionálního rozvoje.

Projekt POLITE nabízí:

 • sdílení zkušeností v oblasti zavádění ITS do veřejné dopravy
 • získání poznatků pro tvorbu koncepčních dokumentů a opatření veřejného sektoru
 • identifikaci mezer ve strategiích zavádění ITS
 • vytvoření podnětů pro zpracování implementačních plánů infomobility pro konkrétní regiony

Cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejné dopravy cestou nabídky kvalitních služeb pomocí ITS.

Poznámky:

 • POLITE je zkratkou pro Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement
 • Projekt POLITE je spolufinancován z ERDF programem INTERREG IVC.
 • Vedoucím partnerem projektu POLITE je Krajský úřad Kalábrie (IT).
 • Tříletý projekt končí v prosinci 2014.

Partneři POLITE: