Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Mezinárodní workshop na téma Vozovky a mosty

Mezinárodní workshop na téma Vozovky a mosty

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se v Centru dopravníh o výzkumu v Brně uskutečnil jednodenní mezinárodní workshop na téma VOZOVKY A MOSTY - moderní způsoby monitorování jejich stavu a hospodaření s nimi (Tomorrow's Road and Inf rastructure Monitoring and Management), zahrnující prezentace a diskuzi na téma možnosti a potřeby při hodnocení objektů silniční infrastruktury. Součástí workshopu bylo vystoupení zástupců řešitelů projektu TRIMM a výzkumných pracovníků z České a Slovenské republiky. Byla prezentována tato témata:

  • nové a progresivní technologie pro monitorování stavu pozemních komunikací a mostů
  • kontinuální monitorování stavu mostů
  • monitorování stavu vozovek při vysokých rychlostech přejezdu měřicího vozidla
  • monitorování jako zdroj dat pro různé aplikace využívané v systémech hospodaření s vozovkami
  • zdůraznění významu sběru proměnných parametrů v systémech hospodaření
  • snižování nákladů a dopadu na životní prostředí, zvyšování efektivnosti a bezpečnosti

Tato akce v České republice je součástí národních workshopů TRIMM, vztahující se k závěrečné konferenci v Bruselu 23. - 24. 10. 2014 a jejím cílem bylo přiblížit projekt ke klíčovým zainteresovaným stranám na národní úrovni. Mezi pozvanými přednášejícími byli Adewole Adesiyun (FEHRL), Robert Karlsson (VTI), Wim Courage (TNO), Marian Ralbovsky (AIT), Aleš Žnidarič (ZAG), Malal Kane (IFSTTAR) a Catherine Birkner (FEHRL).

Součástí programu byla také prohlídka jednotlivých výzkumných stanovišť Centra dopravního výzkumu. Workshop proběhl k plné spokojenosti všech účastníků.

Bližší informace o projektu TRIMM naleznete na webových stránkách projektu

http://trimm.fehrl.org.