Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Omezení policejního dozoru a dohledu je překážkou bezpečnosti silničního provozu

Omezení policejního dozoru a dohledu je překážkou bezpečnosti silničního provozu

Tisková zpráva

Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

Brusel, 20. 6. 2016

Podle tiskové zprávy ETSC – http://etsc.eu/cuts-to-police-enforcement-across-europe-doubly-damaging-for-road-safety/

Pokles úrovně policejního dozoru a dohledu přispívá k tomu, že se nedaří snižovat počty usmrcených při dopravních nehodách na evropských silnicích – to je závěr dvou nových zpráv Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC).

V roce 2015 zemřelo na silnicích v zemích EU více než 26 tisíc osob – jedná se o první nárůst od roku 2001. Mezi hlavní příčiny dlouhodobě patří překračování rychlostních limitů, jízda pod vlivem alkoholu nebo rozptýlení a nepoužívání bezpečnostních pásů.

Ve druhé zprávě ETSC zjistilo, že ve více než polovině zemí s dostupnými daty se posledních 5 let snižuje počet pokut za používání mobilních telefonů při řízení. To svědčí o poklesu úrovně policejního dozoru a dohledu (tzv. enforcementu).

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, se vyjádřil následovně:

„Snížení enforcementu je nežádoucí ze dvou pohledů: je zachyceno méně nebezpečných řidičů; zároveň slábne celkové vnímání rizika postihu. Přestože rozpočtové priority se mění, snižování investic do bezpečnosti silničního provozu je nesmyslné. Každý rok umírá na našich silnicích 26 tisíc osob a tento počet se bez koordinovaných aktivit nesníží.“

Švédsko, Nizozemí a Finsko jsou mezi zeměmi, ve kterých došlo ke snížení počtu registrovaných přestupků. Zároveň v těchto zemích došlo ke zpomalení trendu snižování úmrtí od roku 2010. Stejná situace nastala ve Velké Británii, kde se počet pokut snížil po vládních škrtech v roce 2010, ale nyní začíná opět růst. V Německu, kde se trend snižování úmrtí také zpomaluje, nejsou data o vydaných pokutách dostupná – chybí tak zásadní informace, které jsou potřebné např. pro hodnocení účinnosti opatření směřovaných na rychlou jízdu.

V souvislosti s jízdou pod vlivem alkoholu hlásí polovina zemí pokles pokut od roku 2010 (např. o 13 % ve Švédsku nebo 10 % na Kypru); ve druhé polovině naopak došlo k nárůstu (např. o 39 % v Polsku nebo 24 % v Estonsku). Odhaduje se, že 2 % vzdáleností v EU je najeto s nepovolenou hladinou alkoholu v krvi; podíl úmrtí pod vlivem alkoholu ale dosahuje až 25 %.

V řadě zemí se bezpečnost ubírá správným směrem. Na konferenci, která se dnes koná v Bruselu, bude ETSC předávat ocenění zástupci Norska, které vykazuje nejnižší úmrtnost (23 osob na 1 milión obyvatel), v posledních pěti letech snížilo počet úmrtí o 44 % (z toho o 20 % za poslední rok) – tyto poklesy jsou rekordem v historii celého programu PIN (Road Safety Performance Index).

Antonio Avenoso poznamenává:

„Norsko je příkladem země, která už ve svém závazku bezpečnosti silničního provozu dosáhla velkého úspěchu. Působivé ale je, že i tak nadále pokračuje ve snižování počtu usmrcených a zraněných prostřednictvím opatření pro rizikové skupiny, sanaci kritických míst na silniční síti a následováním národní strategie bezpečnosti s krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými cíli.“


K tématu:

Více informací ke konferenci PIN: http://etsc.eu/20-june-2016-road-safety-performance-index-pin-conference/

Poznámka k metodologii: Jako ukazatel enforcementu byl ve zprávách použit počet pokut za rychlou jízdu, nepoužití bezpečnostního pásu nebo telefonování za jízdy, dále počet zkoušek na alkohol, přepočtené na počet obyvatel. Ideálním ukazatelem by byla celková doba kontrol nebo provozu kamer pro záznam rychlosti – tyto údaje však nejsou ve většině zemí dostupné.

Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) je nezávislá nevýdělečná organizace, jejímž cílem je snižování počtu usmrcených a zraněných v dopravě (http://etsc.eu/). Sdružuje zástupce z 32 evropských zemí. Zástupcem za Českou republiku je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. – veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy (http://www.cdv.cz/