Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Dne 8. května 2014 převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., prof. Karel Pospíšil, prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Cenu předal místopředseda Evropské komise Siim Kallas v rámci setkání ministrů dopravy členských zemí EU v Athénách. Tato cena (Excellence in Road Safety Award) se každoročně uděluje organizaci, která významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti silničního provozu. Letos bylo ocenění zaměřeno na téma bezpečného utváření pozemních komunikací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. obdrželo tuto cenu za dlouhodobou činnost v této oblasti, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a za provádění osvěty v této oblasti.

Více informací naleznete na:


Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu se od roku 2004 ustálila jako největší platforma občanské společnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o iniciativu vedenou Evropskou komisí, která sehrává významnou úlohu v celoevropském úsilí o zvýšení bezpečnosti našich silnic. Charta je též společenství, které dnes čítá více než 3 200 členů, již přispívají ke zlepšování standardů a kultury bezpečnosti silnic tím, že podnikají konkrétní kroky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve svém poli působnosti. Členové tohoto společenství představují organizace, podniky a instituce, jejichž iniciativy v rámci charty se zaměřují na členy, zaměstnance či širokou veřejnost.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl podporovat větší zapojení občanské společnosti v úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Její poslání se zakládá na principu společné zodpovědnosti: potřeba spojit úsilí zúčastněných stran a občanské společnosti s cílem převzít společnou odpovědnost za bezpečnost silničního provozu ve svém okolí, regionu či zemi.

Centrum dopravního výzkumu, které je signatářem Evropské charty od roku 2009, navázalo s Evropskou chartou intenzívnější spolupráci. Součástí bude výměna informací o úspěšných a osvědčených postupech či projektech, které byly v České republice uskutečněny, a celkově zvyšování povědomí o Evropské chartě s cílem motivovat organizace, aby se aktivně zapojily a podnikaly konkrétní kroky, které budou mít pozitívní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Evropská charta letos opět vyzývá všechny členy k předkládání osvědčených postupů. (Organizace, které nejsou členy, se mohou zaregistrovat na stránkach charty www.erscharter.eu/).

Pojmem osvědčený postup se rozumí aktivita (iniciativa, strategie, metodologie, technika, a jiné), která přinesla konkrétní pozitivní výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V případě zájmu je třeba kontaktovat chartu mailem na adresu charter@paueducation.com nebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané osvědčené postupy budou oceněny u každoroční příležitosti Evropských cen Excelence v bezpečnosti silničního provozu.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu  ( 138,02 KB)