Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania

V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania

(Brno, Bratislava, 18. jún 2014) V uliciach aj domácnostiach Bratislavy sa v týchto mesiacoch intenzívne mapujú dopravné zvyklosti obyvateľov hlavného mesta. Centrum dopravního výzkumu (CDV) v spolupráci s agentúrou MEDIAN SK realizujú prieskumy pre spracovanie generelu dopravy mesta Bratislavy.

Cieľom prieskumov je analýza súčasného stavu dopravy v meste a dopravného správania obyvateľov. Na základe získaných výsledkov pripravia výskumní pracovníci model dopravného správania obyvateľov Bratislavy a navrhnú budúce smerovanie mesta v oblasti rozvoja dopravy na nasledujúcich 30 rokov. „Vďaka dopravnému generelu bude môcť mesto Bratislava systematicky napĺňať strategickú víziu rozvoja dopravného systému na svojom území. Je sympatické, že koncept generelu počíta s podrobnou analytickou časťou, ktorá mapuje aktuálnu dopravnú situáciu a dopravné zvyklosti obyvateľov mesta,“ uviedol odborný garant projektu za CDV Petr Šenk.

Samotná analýza súčasného stavu bude prebiehať v niekoľkých fázach: prieskum automatickými sčítačmi dopravy, prieskum parkovania, smerový prieskum dopravy, prieskum MHD a anketový prieskum. Práve anketový prieskum dopravného správania je veľmi dôležitý pre modelovanie a následné plánovanie dopravy. Prieskum prebieha v dvoch fázach. Jarná je už v plnom prúde a potrvá do konca júna. Jesenná časť bude nasledovať v septembri a októbri 2014. Prieskum budú vykonávať anketári agentúry MEDIAN SK, ktorí osobne navštívia náhodne vybrané domácnosti a odovzdajú im dotazník. Respondenti budú mať na odpovede niekoľko dní, potom anketár dotazník znovu vyzdvihne. Dotazník je po dohode s anketárom možné zodpovedať aj na internete. Náhodne oslovených bude minimálne 20 000 domácností, rovnomerne rozmiestnených na území mesta a dáta budú spracované anonymne. „Odhadujeme, že po dokončení prieskumu budeme mať informácie o približne 65 tisíc cestách, ktoré obyvatelia Bratislavy uskutočnili,“ upresňuje Petr Šenk.

Hlavný dopravný inžinier Bratislavy Tibor Schlosser dodáva: „Je veľmi dôležité, aby sa na prieskume zúčastnila čo najreprezentatívnejšia vzorka obyvateľov. Odpoveď každého jednotlivca je veľmi dôležitá. Prosím preto všetkých náhodne oslovených, aby prieskum brali vážne a zodpovedne odpovedali na otázky o sociodemografických údajoch a podniknutých cestách. Práve teraz máme jedinečnú možnosť ovplyvniť, ako sa bude Bratislava rozvíjať v nasledujúcich desaťročiach.“

Zadávateľom mapovania a modelovania bratislavskej dopravy, ktoré je súčasťou projektu na vypracovanie Územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy, je mesto Bratislava a projekt bude dokončený v septembri 2015.

Kontaktná osoba pre médiá:

Michal Lazor, manažér projektu za CDV – tel.: +420 778 404 925, e-mail: michal.lazor@cdv.cz

 

Tisková zpráva: V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania #1
Tisková zpráva: V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania #2
Tisková zpráva: V bratislavských domácnostiach prebieha unikátny prieskum dopravného správania #3