Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel

V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel

Tisková zpráva

26. října 2021, Ostrava/Brno

Podle aktuálních dat z evidence dobíjecích stanic (stav k 30.9.2021) bylo v České republice na 799 dobíjecích stanicích evidováno 1 525 dobíjecích bodů (z toho 510 DC a 1 015 AC bodů). Celkový nominální výkon dobíjecích stanic činil 51 MW, 1 dobíjecí stanice tak v průměru disponuje nominálním výkonem 64 kW (teoretická hodnota). „V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 13 691 elektrických vozidel kategorie M1, z toho 9 129 BEV a 4 562 PHEV (pozn. zjištěno na základě registrační značky "ELxxxx"). Na jeden dobíjecí bod tak připadalo 9 elektrických vozidel,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „Přibližně dvě třetiny veřejných dobíjecích stanic (68 %) provozují 3 energetické skupiny, 39 % stanic provozuje ČEZ, 18 % PRE a 10 % E.ON. Aktuálně celkem 69 subjektů provozuje v České republice veřejné dobíjecí stanice, z toho 9 z nich 19 a více stanic.“


TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 01

Nejvíce elektrických vozidel je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji

Celkem 5 768 osobních elektrických vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze (3 547 BEV + 2 221 PHEV), tj. 42 % ze všech registrovaných elektrických vozidel, následoval Středočeský a Jihočeský kraj. V případě bateriových elektrických vozidel je 80 % registrovaných vozidel nových, 20 % ojetých, u plug-in hybridních vozidel je pak poměr 88 % nových vs. 12 % ojetých.


TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 02

Z pohledu značek bylo v registru evidováno nejvíce elektrických vozidel Škoda, Volkswagen, BMW, Tesla a Hyundai. Zajímavé je pak pořadí značek právě u ojetých elektrických vozidel. K nejregistrovanějším elektrickým vozidlům „z druhé ruky“ patří BMW, Fiat, Tesla, Volkswagen a Nissan. Detailní informace si lze vyfiltrovat na webových stránkách CIVINET.


TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 03

37 % provozovatelů využívá k dobíjení vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky

Centrum dopravního výzkumu zveřejnilo anketu týkající se zvyklostí při dobíjení elektrických vozidel. „Zatím se jí zúčastnilo přes 230 respondentů, z nichž 84 % tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 16 % pak majitelé vozidel plug-in hybridních. Téměř 6 z 10 respondentů bylo zároveň majiteli EV, ostatní využívali vozidlo jako služební, 76 % respondentů řídí elektrické vozidlo téměř denně, přibližně 20 % pak 3–⁠5x týdně. Přibližně 30 % respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla (téměř) denně doma, necelá desetina respondentů (9,4 %) pak doma nenabíjí vůbec, 55 % respondentů nabíjí BEV na pracovišti. Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, kdy více než 70 % respondentů dobíjí (téměř) denně doma. V souvislosti s často zmiňovaným energetickým mixem České republiky by neměla zapadnout informace o tom, že 37 % provozovatelů využívá k dobíjení elektrických vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula z CDV.


TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 04

CIVINET: Data z čisté mobility na jednom místě

Síť CIVINET ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zveřejňuje na https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Odkazy na nedávné tiskové zprávy CDV z oblasti čisté mobility:
Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě
ENYAQ, KONA, MODEL 3. Známe (nejen) nejregistrovanější elektromobily v Česku.
Češi letos rekordně registrují LPG vozidla

Zdroj vstupních dat:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz dovozců automobilů, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakt:
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Dále k tématu:


TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 05
TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 06
TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 07
TZ: V Česku je 1 525 dobíjecích bodů, na jeden připadá devět elektrických vozidel 08