Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií

Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií

News: Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií

Tisková zpráva

Brno, 2. 1. 2017

Každý den po světě cestují miliony lidí. Do cíle chtějí dorazit co nejdříve a nejpohodlněji. To vyvíjí značný tlak nejen na výrobce nových dopravních prostředků, ale také na efektivní plánování dopravy, kvalitu dopravní infrastruktury a bezpečnost silničního provozu. Jde také o to, aby doprava neničila životní prostředí a zanechala na něm stopu co nejmenší.

Z tohoto hrubého výčtu je patrné, že se jedná o velmi širokou, často úzce propojenou, problematiku. Nejblíže k jejímu komplexnímu řešení má nezávislý výzkumný ústav, který

  • disponuje odborným zázemím s moderními laboratořemi na špičkové úrovni
  • a využívá také ověřené zkušenosti z domácí i zahraniční spolupráce.

„Chceme, aby výsledky našeho výzkumu sloužily veřejnému zájmu, nebyly limitovány jen momentální komerční poptávkou, ale aby sloužily i budoucích generacím,“ říká ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), Jindřich Frič.

K přenosu výsledků dopravního výzkumu do praxe potřebujeme Centrum transferu technologií

I když má dosavadní komercializace výsledků práce CDV konkrétní výsledky, je potřeba tuto oblast personálně i odborně posílit. „Naším záměrem je držet krok s ostatními výzkumnými ústavy po světě a neomezovat se jen na domácí příležitosti. Od ledna letošního roku jsme proto zahájili činnost nového Centra transferu technologií. Slibujeme si od toho rychlejší a efektivnější uvádění perspektivních výsledků našeho výzkumu do praxe. Představa je taková, že do čtyř let vybudujeme nové středisko s odborně zdatným personálem na takové úrovni, že bude schopen produktivně spolupracovat s aplikační sférou a podílet se na komercializaci výsledků naší výzkumné práce,“ dodává Jiří Jedlička, ředitel nového Centra.

Chytré dopravní značky i dlažební kostky a nová opěrka hlavy

To je jen letmý výběr vynálezů, které Centrum dopravního výzkumu testuje nebo již zavádí do praxe. Velký podíl na tom má Program Gama Technologické agentury České republiky. Je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejich praktické uplatnění a přípravu na následné komerční využití.

Inteligentní řídící a informační systémy zkracují dopravní zácpy

Dnes je již celkem běžné, že nás na silnicích brzdí velké množstvím oprav nebo zúžení z důvodů dopravních nehod. Na mnoha místech způsobují kolony, někdy až kolaps dopravního systému. Řidiči na ně reagují podrážděně, protože se jejich cesta nepříjemně komplikuje. Trpí také životní prostředí. Účinně mohou tyto negativní jevy omezit inteligentní technologie, které v postiženém místě dopravní proud včas usměrní. Doprava je tak plynulejší.

Chytrá dlažební kostka je základem moderního uličního parkování

Včas vám ukáže, kde je volné parkovací stání. Nemusíte proto zdlouhavě pátrat po volných místech, ale jedete najisto. Šetříte tak svůj čas, peníze i životní prostředí. Prostřednictvím chytrého parkování mohou města nejen regulovat objemy individuální dopravy, ale získají také nástroj k optimálnímu využívání parkovacích kapacit, čímž ochrání obchodně lukrativní části města před nadměrnou dopravou.

Nová opěrka ochrání vaši hlavu

V dnešních moderních vozidlech je opěrka hlavy již naprostou samozřejmostí. Jejím úkolem je při dopravní nehodě ochránit zejména krční páteř, což při nárazu zepředu nebo zezadu zvládá dobře. Problém však nastává zejména při bočních a šikmých střetech, nebo při rotaci vozidla. V těchto případech není schopna přidržet hlavu a chránit tak krční páteř před nadměrným ohybem. Vzniká tak mnoho nepříjemných zranění. „Naše speciální opěrka, která zachytí excentrický (vychýlený) náraz hlavy, bude reagovat jako airbag. Po nárazu vysune boční strany“, říká vedoucí hloubkové analýzy dopravních nehod a člen výzkumného týmu, Jan Rücker.

Projekt vytvoření Centra transferu technologií vznikl za podpory evropských fondů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Potrvá do 31. 12. 2020. Poté bude zavedené Centrum fungovat

z vlastních zdrojů.
News: Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií 02
News: Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií 03