Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Zahajovací setkání projektu SOLEZ – Vicenza, Itálie

Zahajovací setkání projektu SOLEZ – Vicenza, Itálie

Tisková zpráva

Brno, 15. července 2016

logo SOLEZVe dnech 5. a 6. 7. 2016 se v italské Vicenze v Palazzo Trissino konalo první setkání (kick-off meeting) partnerů nově započatého evropského projektu udržitelné mobility nízkoemisních zón s názvem SOLEZ (Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities).

Zde se za účelem nastavení budoucí spolupráce na tomto tříletém projektu setkali všichni partneři projektu (10 partnerů ze 7 zemí), zástupci kontrolního orgánu projektu (JTS) a zástupci řídícího orgánu evropského programu územní spolupráce INTERREG central Europe.

Setkání byli přítomni, Antonio Dalla Pozza, radní pro územní plánování a udržitelnost města Vicenza, Giancarlo Pesce, radní, partnerská spolupráce mezi státy EU, Winfried Ritt, zástupce JTS, Rita Bertocco, zástupce italského národního kontaktního bodu pro INTERREG.

Zúčastnění partneři projektu:

 • město Vicenza (IT) – Federica Fontana, Francesca Borga
 • město Dubrovník (HR) – Marko Cosmai, Tomislav Matkovic
 • Univerzita Záhřeb (HR) – Josko Deur
 • CDV (CZ) – Zuzana Švédová, David Bárta, Martin Bambušek
 • KORDIS (CZ) – Květoslav Havlík, Vojtěch Elstner
 • město Graz (AT) – Gerhard Ablasser
 • Pannon Bussines Network Association (HU) – Mátyáse Lazáry, Renáta Csabai
 • město Turín (IT) – Giuseppe Estivo, Lorenzo Pessotto
 • město Gdaňsk (PL) – Krzysztof Perycz-Szczepańsky, Jakub Opoczynski
 • město Žilina (SK) – Ľuboš Slebodník, Maria Chlebecová

“Projekt SOLEZ je jedním z nejdůležitějších projektů města Vicenza, pro který se podařilo získat podporu ve výši téměř dvou milionů Euro”, řekl radní pro územní plánování a udržitelnost města Vicenzo Antonio Dalla Pozza.

“Je zaměřen na problematiku udržitelné mobility a životního prostředí, které jsou v současnosti nosnými tématy Evropské unie. Během následujících tří let bude každý z partnerů rozvíjet v rámci města dialog mezi klíčovými aktéry o restriktivní politice přístupu do center měst a vyvíjet a pilotně spouštět aplikace založené na moderních technologiích podporující fungování nízkoemisních zón. V rámci partnerství bude také docházet k široké výměně zkušeností a transferu použitých postupů a technologií. “

Projekt SOLEZ programu Interreg Central Europe, jehož koordinátorem je město Vicenza, sdružuje 10 měst či organizací, které budou mezi roky 2016 – 2019 spolupracovat na hledání řešení mobility v nízkoemisních zónách, vylepšení politických postupů a strategií a vývoji inteligentních služeb a produktů, jež jsou v souladu s koncepty nízkoemisních zón v městských oblastech.

Hlavním výstupem projektu bude 8 akčních plánů pro nízkouhlíkovou mobilitu v tzv. Functional Urban Areas (funkční městské oblasti). Dále projekt cílí na vývoj a implementaci inovativních nástrojů a služeb, které budou přizpůsobeny specifickým podmínkám jednotlivých měst. To znamená, že budou reflektovat potřeby místních úřadů, rezidentů, turistů, privátního a komerčního sektoru atd.

Technologická řešení budou zaměřena na:

 • rozšíření služeb tzv. inteligentního parkování ve městech;
 • služby s přidanou hodnotou pro zvýšení atraktivity nízkoemisních oblastí;
 • elektromobilita ve městech.

Projekt bude také podporovat výměnu informací a zkušeností v oblasti nízkouhlíkové mobility prostřednictvím vzdělávacích kurzů a studijních návštěv pro zainteresované subjekty měst, jako jsou dopravní podniky, zástupci komerčního sektoru, dopravní odbory a další.

Celkový plánovaný rozpočet projektu je 1 933 734 Euro.

 


Kontakt po odborné stránce:

Ing. Martin Bambušek (martin.bambusek@cdv.cz), tel. 778 404 901
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Kontakt po organizační stránce:

Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz