Trenčín chce na desetiletí naplánovat fungování dopravy

Trenčín chce na desetiletí naplánovat fungování dopravy

Centrum dopravního výzkumu pro město Trenčín připravuje plán udržitelné městské mobility.

Poslechněte si rozhlasovou reportáž Rozhlasu a televizie Slovenska k tomu tématu za účasti našeho pracovníka, Jiřího Nepaly, manažera tohoto projektu.

Najdete ji přesně ve 12 minutě a 25 vteřině. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/1117727

Bližší informace k plánu:
Plán udržitelné mobility funkčního území krajského města Trenčín navrhne podobu dopravy ve městě na několik dalších desetiletí - je připravován na období do roku 2030 s výhledem až do roku 2050. Měl by zorganizovat dopravu ve městě tak, aby odpovídala potřebám obyvatel, byla bezpečnější, neobtěžovala hlukem a emisemi, nezatěžovala životní prostředí.

Plán se připravuje ve třech fázích. Nejdříve vznikne analytická část, mapující současný stav. Na základě analýz bude vytvořena návrhová část a z ní nakonec odvozen i akční plán. Ten bude obsahovat soubor konkrétních opatření, včetně vyčíslení investičních nákladů a návrhu možných zdrojů financování. První dvě části budou projednány s odbornou i laickou veřejností a poté předloženy voleným orgánům města ke schválení. Nezbytnou součástí celého procesu je zapojení široké veřejnosti do dvou úvodních fází zpracování plánu (průzkum v domácnostech, který zkoumá potřeby obyvatel; veřejná projednání jednotlivých fází; sběr podnětů od obyvatel).

Plán bude kompletně dokončen v únoru 2021.