Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Umístění dopravních značek upravující přednost v jízdě

Umístění dopravních značek upravující přednost v jízdě

Dopravní značky upravující přednost v jízdě lze považovat za jedny z nejdůležitějších značek na pozemních komunikacích. Organizaci dopravy si bez těchto značek jde jen těžko představit. Tomuto faktu bohužel však neodpovídá jejich umisťování v praxi. Snad nejvíce viditelný je tento problém v případě křížení významné komunikace o více jízdních pruzích s jinou pozemní komunikací. Právě v těchto případech by měl být význam takových dopravních značek zvýrazněn. To platí jak z hlavního, tak z vedlejšího směru jízdy. Hrozí totiž, že řidič může značku upravující přednost snadno přehlédnout. V některých dopravních situacích, jak uvádí ve svých článcích i Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc., tj. např. v případě dvou jízdních pruhů v jednou směru jízdy a pokud v pravém z nich při souběžné jízdě jede nákladní automobil je pro řidiče vedle něj jedoucího velmi obtížné takovou dopravní značku uvidět.

V paragrafu č. 5 vyhl. 30/2001 Sb. je uvedeno, že svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Právě možnosti zdůraznit značku se v praxi příliš nevyužívá. V technických podmínkách Ministerstva dopravy je doporučené umístění dopravních značek v těchto případech vstřícně a rovněž v odůvodněných případech jejich umístění nad vozovkou není vyloučeno.

 

Umístění dopravních značek upravující přednost v jízdě #1
Foto: Jindřich Šachl

 

Plošné zdůraznění značek upravujících přednost není namístě a bylo by nákladné, ale vždy je třeba pečlivě posoudit konkrétní dopravní situací a to platí zvlášť na nehodových lokalitách. Zde je ještě možnost zvýraznit dopravní značku pomocí žlutozeleného fluorescenčního podkladu nebo světelným signálem č. S 7 (přerušované oranžové světlo). Další účinnou možností je vyznačit na vozovce v jízdních pruzích příslušné symboly značek upravujících přednost.

 

Umístění dopravních značek upravující přednost v jízdě #2