Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Záznamový systém pro rakouské řidiče

Záznamový systém pro rakouské řidiče

Armin Kaltenegger, Mag., vedoucí právního oddělení KfV

Tři dopravní přestupky a řidičský průkaz je odebrán na dobu nejméně 3 měsíců

Od 1. července 2005 vstoupil u našich jižních sousedů v platnost nový záznamový systém (známý jako bodový řidičský průkaz). Dopravní odborníci se domnívají, že nyní již bude možné důsledněji a efektivněji postupovat proti hulvátům a nepřizpůsobivým řidičům, kteří tím, že nerespektují dopravní předpisy ohrožují nejen sebe, ale zejména zdraví a životy ostatních účastníků silničního provozu. Kuratorium pro bezpečnost v dopravě odhaduje, že výsledkem tohoto opatření bude snížení počtu zabitých na silnicích o 75 osob ročně.

13 přestupků bude v každém případě zaneseno do místního a také do centrálního registru řidičských průkazů. Při prvním přestupku bude řidiči - navíc k peněžní pokutě - dána výstraha.

Opatření:

Při druhém přestupku, kterého se řidič dopustí v průběhu dvou let, se musí na vlastní náklady podrobit doškolování. Pro každý druh přestupku existuje zvláštní opatření (typ doškolování). Kdo se prohřeší tím, že řídí vozidlo s vyšší než povolenou hladinou alkoholu, musí absolvovat dopravně psychologické doškolování, to je již stanoveno. Dosud však není například jasné co se stane při ohrožení chodce na přechodu pro chodce - jaký typ doškolení zde bude nařizován. Rakouské Automobilové kluby chtějí do systému doškolování prosadit jeden z jejich výcvikových kurzů bezpečné jízdy, autoškoly pak zdokonalovací jízdy v autoškole a Kuratorium chce pro řidiče-delikventy v odůvodněných případech v rámci doškolování kurz vedený dopravními psychology. Při prokázané neznalosti pravidel silničního provozu půjde o absolvování výuky v autoškole s následným přezkoušením. Dalšími nařízenými druhy doškolování mohou být kurs první pomoci a přednášky/semináře k tématu zajišťování nákladu.

Při třetím provinění (dopravním přestupku) řidiče je mu v každém případě řidičský průkaz odebrán a to na dobu nejméně třech měsíců. V praxi to vypadá tak: „Přestupek oznámíme a upozorníme řidiče na to, že se jedná o delikt, který se zaznamenává“ říkají vídenští dopravní policisté. S doručením oznámení je na to řidič ještě jednou, a to písemně upozorněn. Každý řidič se proti tomu může přirozeně odvolat. Teprve po uplynutí příslušných lhůt pak záznam nabude právní moci.

Nevědomost řidičů je ale ještě značná - podle průzkumu Kuratoria provedeném ve východní části Rakouska znalo pouze 16% řidičů více než 4 přestupky (z celkových 11), které se řidiči zaznamenávají. Jen tři čtvrtiny řidičů pak vůbec vědělo co to záznamový systém je.

13 přestupků, které budou tvrdě postihovány:

 1. Nedbání signálu s červeným světlem „Stůj!“ na křižovatce při omezení řidičů jiných vozidel.
 2. Nedbání značky Stůj, dej přednost v jízdě při omezení řidičů jiných vozidel.
 3. Ohrožení chodců na přechodu pro chodce.
 4. Nedbání zákazu vjezdu nákladních vozidel s nebezpečným nákladem do tunelu.
 5. Porušení nařízení s ohledem na přepravní jednotky s nebezpečným zbožím při jízdě dálničními tunely.
 6. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů nákladních vozidel.
 7. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů autobusů.
 8. Překročení hranice 0,5 promile u řidičů ostatních osobních vozidel.
 9. Nedbání nařízení o povinnosti přepravy v dětských zádržných systémech.
 10. Nedbání červeného výstražného světla na železničních přejezdech a objíždění již stažených závor
 11. Jízda v dálničním pruhu určeném pro havarijní vozidla (záchranné služby, hasičů, policie) a tím omezení těchto nasazených vozidel.
 12. Řízení vozidla jehož technický stav nebo nedostatečně zajištěný náklad představují ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 13. Nedodržení dostatečně bezpečné vzdálenosti od 0,2 do 0,4 vteřiny. Pod 0,2 vteřiny (vzdálenost 7 metrů při rychlosti 130 km/h) je dopravními policisty řidičský průkaz odebírán okamžitě.