Úvodní strana  »  Akce  »  Doprava, zdraví a životní prostředí

Doprava, zdraví a životní prostředí

 

Název Doprava, zdraví a životní prostředí 
Datum konání 10. 11. - 11. 11. 2014 
Město / místo konání Brno 
StátČeská republika
WWWhttp://dzzp2014.cdv.cz
E-mailvilma.jandova@cdv.cz
Telefon+420 541 641 711

Ve dnech 10. a 11. 11. 2014 se v nových prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. v Brně uskutečnil VI. ročník mezinárodní konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Cílem konference s podtitulem Směry udržitelné dopravy — víme kudy a kam? bylo přinést nové poznatky z oblasti udržitelné dopravy, jejího vývoje v budoucnosti a současně představit opatření vedoucí k omezování negativních vlivů dopravních procesů.

Téměř stovka účastníků z celé Evropy zahrnovala zástupce ministerstev (MD, MŽP, MZd) a státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol, měst a obcí i soukromých subjektů a nevládních organizací. Příspěvky se týkaly především znečištění ovzduší, hlukové zátěže, interakce dopravy a přírody, zavádění čistší dopravy a její udržitelnosti, včetně ukázek praktických řešení v konkrétních městech.

Součástí konference byl seminář pořádaný Technologickou platformou silniční doprava, který umožnil diskusi účastníků konference nad uvedenými tématy a propojil tak zástupce různých institucí. Na konferenci navázalo také setkání národních cyklokoordinátorů ze sedmi zemí Evropy a jihovýchodní Asie. Výsledkem tohoto setkání pod hlavičkou Evropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) byl základní návrh evropského plánu cyklistické dopravy. Jde o klíčový dokument, díky kterému by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v naší zemi.

Podrobnosti o konferenci a prezentované příspěvky jsou k dispozici na webových stránkách dzzp2014.cdv.cz.

 

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #1 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #2
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #3 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #4
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #5 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #6
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #7 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #8
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #9 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #10
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #11 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2014 #12

Na akci již není možné se registrovat - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, do kdy se bylo možné registrovat.