Úvodní strana  »  Info Servis  »  Výběrová řízení  »  Archiv výběrových řízení

Archiv výběrových řízení

Datum vyhlášení Název veřejné zakázky + dokumenty
25.2.2015

VŘ Informační a ekonomický software

15.1.2015

Spotřební materiál pro ICT techniku

12.12.2014

VR Informační a ekonomický software

8.12.2014

VR 137A: Nákup serverového řešení GIS pro pořizování, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat pro Dopravní VaV centrum

19.11.2014

VR 131: Nákup přístroje pro měření drsnosti povrchu pro Dopravní VaV centrum
VR 131: Supply of instrument for measuring of surface roughness for Transport R&D Centre

19.11.2014

VR 137: Nákup serverového řešení GIS pro pořizování, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat pro Dopravní VaV centrum

14.11.2014

VR 135 - Nákup inerciálního navigačního systému pro Dopravní VaV centrum

13.11.2014

VR 134: Nákup dat o plynulosti dopravy pro Dopravní VaV centrum

11.11.2014

VR 127: Nákup centrifugačního zařízení pro Dopravní VaV centrum

10.11.2014

VR 129: Nákup zařízení na stanovení obsahu vzduchu ve ztvrdlém betonu pro Dopravní VaV centrum

31.10.2014

VR 130: Nákup vodotěsných mikrofonů pro Dopravní VaV centrum

24.10.2014

VR 132: Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum

22.10.2014

VR 128 - Nákup Analyzátoru pro stanovení organického a elementárního uhlíku v pevných částicích pro Dopravní VaV centrum

13.10.2014

VR 126A – Modernizace zkušebního lisu pro Dopravní VaV centrum

26.9.2014

VR 126 – Modernizace zkušebního lisu pro Dopravní VaV centrum

24.9.2014

VR 116 – Dodávka zařízení pro kontrolu a záznam jízdních parametrů motorových vozidel pro Dopravní VaV centrum
VR 116 - Equipment for control and record of driving parameters of motor vehicles for Transport R&D Centre

24.9.2014

VR 122 – Dodávka sestavy pro výzkum nových materiálů pro Dopravní VaV centrum

18.9.2014

VR 117A: Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum
VR 117A: Supply of software licences for traffic modelling for Transport R&D Centre

21.8.2014

VR 124: Rampa na objektu SO 03 pro Dopravní VaV centrum

12.8.2014

VR 67B:Nákup řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum

8.8.2014

VR 123: Nákup radarů pro Dopravní VaV centrum
VR 123: Purchase of radars for Transport R&D Centre

6.8.2014

VR 125: Nákup řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum
VR 125: Purchase of a driving simulator for Transport R&D centre

6.8.2014

VR 120 – Dodávka děliče vzorků pro Dopravní VaV centrum

31.7.2014

VR 121 – Realizace novostavby objektu – budovy SO 03A, včetně oplocení, vjezdu a souvisejících stavebních prací pro Dopravní VaV centrum

30.7.2014

VR 119: Dodávka termokamer pro Dopravní VaV centrum

30.7.2014

VR 117: Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum

29.7.2014

VR 118 – Dodávka plynového chromatografu pro Dopravní VaV centrum

29.7.2014

VR 115: Nákup komponent přístroje pro mikrovlnný rozklad stavebních materiálů pro Dopravní VaV centrum
VR 115 - Purchase of the components of the instrument for microwave digestion of building materials for transport R&D centre

18.7.2014

VR 114: Dodávka multifunkčního mikrodestičkového spektrofotometru pro Dopravní VaV centrum

17.7.2014

VR 112: Přístroj pro nedestruktivní zkoušku karoserie a ověření identifikačního čísla vozidla pro Dopravní VaV centrum
VR 112: Supply of Device for non-destructive examination of the bodywork and verification of the vehicle identification number for Transport R&D Centre

1.7.2014

VR 110: Dodávka zařízení pro zkoušky trvanlivosti, mrazuvzdornosti a odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám stavebních materiálů pro Dopravní VaV centrum

17.6.2014

VR 102: Dodávka hydraulického testovacího zařízení pro Dopravní VaV centrum

20.5.2014

Nákup užitkového automobilu pro CDV

16.5.2014

VR 57B: Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum
VR 57B Supply of Eye-tracking for Transport R&D Centre

16.5.2014

VR 90: Nákup řidičského trenažeru jízdy na motocyklu pro Dopravní VaV centrum
VR 90: Purchase of a driving simulator of motorcycle riding for Transport R&D center

15.5.2014

VR 83A: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum

12.5.2014

VR 108: Projekční práce pro přístavbu – budovu SO 03A

25.4.2014

VR Školení Vědecká komunikace

24.4.2014

VR 67A: Nákup řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum
VR 67A: Purchase of Driving Simulator for Transport R&D Centre

23.4.2014

VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

15.4.2014

VŘ: Personální zajištění dopravních průzkumů v  Bratislavě

11.4.2014

VŘ Poskytnutí bankovního úvěru

28.3.2014

VR Nákup kamerové techniky

26.3.2014

VR Radarové zařízení pro měření intenzit dopravy

14.3.2014

VR 60H: Vzdělávací semináře - Soft skills

27.2.2014

T004/14V/00005369: VR 60G: Vzdělávací semináře - Soft skills

24.2.2014

VR 96A Dodávka zařízení pro cyklické rázové zatěžování a měření průhybů vozovek pro Dopravní VaV centrum

17.2.2014

VR 57A: Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum
VR 57A: Supply of Eye-tracking for Transport R&D Centre

13.2.2014

VR 61 – Dodávka zařízení pro zkoušky trvanlivosti, mrazuvzdornosti a odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám stavebních materiálů pro Dopravní VaV centrum

6.2.2014

VR 60D: Vzdělávací semináře - Soft skills

31.1.2014

VR 111: Nákup zařízení pro dopravní průzkum v rámci projektu Dopravní VaV centrum

29.1.2014

VR 95: Personální ICT pro Dopravní VaV centrum

28.1.2014

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum

8.1.2014

VR Nákup automobilů pro CDV

17.12.2013

VR 67: Dodání řidičského simulátoru pro Dopravní VaV centrum
VR 67: Purchase of Driving Simulator for Transport R&D Centre

2.12.2013

VR 69 Stavební práce a dodávky před dokončením

28.11.2013

VR 96 Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozů CDV

21.11.2013

VŘ Informační a ekonomický software

20.11.2013

VR Čelisťový drtič a analytický sítovací stroj

15.11.2013

VR Operativní leasing osobních automobilů pro CDV

15.11.2013

VR 93: Dodávka 2 ks přístrojové psychodiagnostiky pro Dopravní VaV centrum

15.11.2013

VR 107A: Zajištění požadované teploty, vlhkosti a bezprašnosti pro přesné měření

15.11.2013

VR 74 Stavební práce a dodávky v sídle zadavatele

21.10.2013

VR 57 Dodávka eye-trackingu pro Dopravní VaV centrum

11.10.2013

Letecké skenování a tvorba modelu terénu

20.9.2013

VR IT podpora a programování modulu pro CDI2

17.9.2013

VR 103A Dodávka vybavení dílny pro HADN

17.9.2013

VR 104 Dodávka skenovacího zařízení pro Dopravní VaV Centrum

9.9.2013

VR 113: Realizace softwaru pro prezentaci a administraci elektronických kurzů

4.9.2013

VR 83: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum

30.8.2013

Operativní leasing osobních automobilů pro CDV s opcí

29.8.2013

VR 96 Dodávka zařízení pro cyklické rázové zatěžování a měření průhybů vozovek pro Dopravní VaV centrum

29.8.2013

VR 107 Zajištění požadované teploty, vlhkosti a bezprašnosti pro přesné měření

12.8.2013

VR 60F: Vzdělávací semináře - Ochrana, oceňování a správa duševního vlastnictví

1.8.2013

Pojištění majetku CDV

23.7.2013

VR 103 Dodávka vybavení dílny pro HADN

26.6.2013

VR 101 - Nákup virtuálních serverů pro Dopravní VaV centrum

25.6.2013

VR 60C: Vzdělávací semináře - Ochrana, oceňování a správa duševního vlastnictví

24.6.2013

Zhotovení Digitálního modelu terénu (DMT)

5.6.2013

T004/13V/00016445: Úklidové služby pro CDV

28.5.2013

Realizace 9 propagačně výukových filmů na zadaná témata a realizace 9 3D vizualizací stejných témat

17.4.2013

VR Průzkum dopravní poptávky v Jihomoravském kraji

3.4.2013

VR 80E Nákup kancelářských potřeb pro CDV – pákové pořadače a prospektové a zakládací obaly II.

30.3.2013

VŘ 63: Měřící systém pro pasportizaci vybavení pozemních komunikací

29.3.2013

VŘ 28: Upgrade SW pro multimodální dopravní modelování

26.3.2013

VŘ 56C: Nákup retrometrů pro Dopravní VaV centrum

25.3.2013

T004/13V/00007370: Nákup služebních automobilů CDV -D2

22.3.2013

VŘ 33B: Dodávka rázového zařízení FWD pro měření průhybů vozovek pozemních komunikací a letištních ploch pro Dopravní VaV centrum

18.3.2013

VR 80D: Nákup kancelárských potreb pro CDV – skartovací stroje

8.3.2013

VR 70A: Nákup licence vektorového systému dat pro projekt Dopravní VaV centrum

8.3.2013

VR 81A: Dodávka telefonního systému pro Dopravní VaV centrum II

6.3.2013

Mobilní telekomunikační služby pro CDV

6.3.2013

VR 87: Dodávka univerzálního nakladače pro Dopravní VaV centrum

28.2.2013

VR 86: Dodávka aktivních prvků pro Dopravní VaV centrum

26.2.2013

VR 80B Nákup kancelářských potřeb pro CDV – pákové pořadače a prospektové a zakládací obaly

26.2.2013

VR 80A Nákup kancelářských potřeb pro CDV - papír

26.2.2013

VŘ 82: Dodávka kompaktního přístroje pro měření škodlivin v ovzduší pro Dopravní VaV centrum

25.2.2013

VR 81: Dodávka telefonního systému pro Dopravní VaV centrum

22.2.2013

VR 80C Nákup kancelářských potřeb pro CDV – skartovací stroje

13.2.2013

VR 84: Energiově disperzní analyzátor pro Dopravní VaV centrum

12.2.2013

VR 75: Dodávka zhutňovacího lisu Proctor Compactor pro Dopravní VaV centrum

16.1.2013

VR 38B: Software pro GIS pro projekt Dopravní VaV centrum

16.1.2013

VŘ 33A: Dodávka rázového zařízení FWD pro měření průhybů vozovek pozemních komunikací a letištních ploch pro Dopravní VaV centrum

9.1.2013

VŘ 72: Dodávka AV techniky pro Dopravní VaV centrum

21.12.2012

VŘ 59: Meteostanice pro zvýšení bezpečnosti provozu pro Dopravní VaV centrum

28.11.2012

VR 56B: Nákup retrometrů a spektrofotometru včetně software pro Dopravní VaV centrum

14.11.2012

VR 70: Nákup licence vektorového systému dat pro projekt Dopravní VaV centrum

8.11.2012

VR 71: Nákup kompaktního měřícího přístroje pro měření za jízdy v rámci projektu Dopravní VaV centrum

8.11.2012

VR 38A: Software pro GIS pro projekt Dopravní VaV centrum

8.11.2012

VR 64: Software pro tvorbu hybridních modelů dopravní sítě

24.10.2012

VŘ 33: Dodávka rázového zařízení FWD pro měření průhybů vozovek pozemních komunikací a letištních ploch pro Dopravní VaV Centrum

23.10.2012

VŘ 48 - stavebně elektroinstalační příprava pro AV techniku

8.10.2012

VŘ 65A: SW pro modelování hlukové zátěže pro Dopravní VaV centrum

24.9.2012

Nákup automobilů pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

21.9.2012

VR 46: Technický dozor investora pro Dopravní VaV centrum

13.9.2012

VŘ 66C: Nákup kancelářských potřeb pro CDV – skartovací stroje

23.11.2011

VŘ 21D: Nákup SW pro grafiku, design a editaci fotografií pro Dopravní VaV centrum

23.11.2011

VŘ 21C: Nákup poštovního a groupwareového SW pro Dopravní VaV centrum

23.11.2011

VŘ 21B: Nákup SW pro práci s fotografiemi a obrázky pro Dopravní VaV centrum

9.11.2011

VŘ 09E: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum – část E

1.11.2011

ZRUŠENO - VŘ 20: Komplexní zajištění zadávání veřejných zakázek pro Dopravní VaV centrum

31.10.2011

VŘ 23A: Nákup kancelářských potřeb pro Dopravní VaV centrum

31.10.2011

VŘ 22A: Nákup spotřebního materiálu pro ICT techniku pro Dopravní VaV centrum

26.10.2011

Nákup automobilu pro projekt REPADO Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

24.10.2011

VŘ 01: Zajištění stromů pro výsadbu a jejich výsadba v rámci projektu - Výsadba zeleně kolem cyklostezek

14.10.2011

VŘ 55: Certifikované kurzy projektového řízení

30.9.2011

Grafické zpracování a následná údržba webových stránek www.cyklokonference.cz, www.cyklostrategie.cz a všech jejich komponentů

29.9.2011

Zřízení a provoz VPN sítě

26.9.2011

VŘ 09D: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum – část D (SHZ)

22.9.2011

Nákup automobilu pro projekt REPADO Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (ZRUŠENO)

15.9.2011

VŘ 27A: Dodávka šestikanálového hlukového multianalyzátoru s příslušenstvím, jednokanálového zvukového analyzátoru a MLS měřícího systému a kalibrátoru

15.9.2011

VŘ 43: Nákup softwarového systému pro dopravní plánování

26.8.2011

VŘ 09B: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum – část B (SHZ)

26.8.2011

VŘ 09A: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum – část A (regály)

26.8.2011

VŘ 09C: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum – část C (stavební úpravy)

24.8.2011

VŘ 49: Nákup odolného příručního počítače pro sběr dat a měření v terénu

17.8.2011

VŘ 39: Nákup laboratorní přesné pily, automatického nástavce a univerzálního přístroje na broušení a leštění pro Dopravní VaV centrum

25.7.2011

VŘ 27: Dodávka šestikanálového hlukového multianalyzátoru s příslušenstvím, jednokanálového zvukového analyzátoru a MLS měřícího systému a kalibrátoru

8.7.2011

VŘ 14: Zajištění propagace projektu Dopravní VaV centrum

8.7.2011

VŘ 22: Nákup spotřebního materiálu pro ICT techniku pro Dopravní VaV centrum

8.7.2011

VŘ 23: Nákup kancelářských potřeb pro Dopravní VaV centrum

8.7.2011

VŘ 09: Vybudování spisovny pro Dopravní VaV centrum

8.7.2011

VŘ 44: Traffic management system

8.7.2011

VŘ 17: Proctor Compactor – laboratorní zařízení

5.7.2011

VŘ 35: Dodávka kompaktního přístroje pro měření škodlivin v ovzduší

23.5.2011

Výběrové řízení na rámcové dodavatele IT

24.3.2011

VZ č. 10/26 - Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra

26.10.2010

Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP

22.2.2010

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora

6.10.2009

Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum

29.5.2009

Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV centra

8.5.2009

Zajištění dokumentace pro vydání územního řízení Dopravního VaV centra

27.2.2009

Rámcová smlouva - Komplexní zajišťování zadávání veřejných zakázek na projekt Dopravní VaV centrum