Úvodní strana  »  O nás  »  Členství v organizacích

Členství v organizacích

Mezinárodní spolupráce

Centrum dopravního výzkumu je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce a je uznávaným členem mnoha mezinárodních institucí.

 • členství v mezinárodních sdruženích - EuroRAP, ECTRI, FERSI, FEHRL, POLIS, ICTCT, ETSC, ELITE, THE PEP, HUMANIST VCE, SAE, ERTRAC, ASCE, TRB, ASTM, ELCF, FGSV, ICADTS - Seznam zkratek  ( 46,95 KB)
 • zastupování ČR resp. podpora ústředních orgánů státní správy v mezinárodních organizací - JTRC OECD, IRTAD, ISO, CEN, PIARC
 • multilaterální spolupráce s obdobnými výzkumnými evropskými ústavy a subjekty činnými v dopravním sektoru je uskutečňována v rámci členství v mezinárodních sdruženích, např. FEHRL, FERSI, ECTRI, ETSC, POLIS
 • bilaterální smlouvy o spolupráci, např.: TRL (Velká Británie), TOI (Norsko), RIOH (Čínská lidová rep.), VÚD (Slovenská republika), BASt (Německo)

Spolupráce v rámci České republiky

Centrum dopravního výzkumu je členem těchto odborných organizací nebo platforem:

 • Asociace dopravních psychologů,
 • Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,
 • Česká společnost pro nedestruktivní testování,
 • Česká silniční společnost,
 • Česká vodíková technologická platforma (HYTEP),
 • Regionální hospodářská komora Brno,
 • Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
 • Technologická platforma silniční doprava.