Úvodní strana  »  Laboratoř centra dopravního výzkumu

Laboratoř centra dopravního výzkumu


Akreditační značky

Laboratoř dopravní infrastruktury

Je akreditována pro zkoušení těchto materiálů:

  • betony v čerstvém i ztvrdlém stavu, včetně zkoušek na staveništi a odběru jádrových vývrtů,
  • malty v čerstvém a ztvrdlém stavu,
  • potěrové materiály,
  • zeminy - laboratorní a terénní zkoušky,
  • kameniva - zrnitost,

a pro provádění vybraných zkoušek stavebních konstrukcí, povrchů a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací.

Více informací o laboratoři najdete zde.

Laboratoř životního prostředí

Provádíme akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), měření dopravního hluku a ekotoxikologické zkoušky. Realizujeme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.

Více informací o laboratoři najdete zde.

Laboratoř dopravního značení

Laboratoř provádí akreditované zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, a také neakreditované zkoušení drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

Více informací o laboratoři najdete zde.

Laboratoř dopravních nehod

Laboratoř se zabývá podrobným ohledáním vozidel po dopravní nehodě. Jde zejména o zjištění možných technických poruch, které mohly mít vliv na příčiny nebo následky dopravních nehod.

Více informací o laboratoři najdete zde.